persoonlijke gegevens van Sybren Thomas Teppema, timmerman, koopman, winkelier
Sybren Thomas Teppema, geboren op 22 september 1845 te Tirns als zoon van Thomas Gerbens Teppema en Waltje Sybrens Ydema. Overleden op ?
Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Workum met:
Reinskjen Jacobs de Boer, geboren op 1 maart 1846 te Workum als dochter van Jacob Pieters de Boer en Wietske Sjoerds Brattinga. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Waltje, geboren op 13 mei 1868 te Balk. Overleden op 31 juli 1868 te Balk, 11 dagen oud.
2. Waltje, geboren op 7 november 1869 te Balk. Op 13 mei 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Georg Joseph Schweigmann, oud 34 jaar, geboren te Hopsten, Duitsland als zoon van Gerhard Heinrich Schweigmann en Maria Lucia Vorberg.
3. Wietske, geboren op 22 juni 1871 te Balk. Overleden op 15 september 1872 te Balk, 1 jaar oud.
4. Jakob, geboren op 17 november 1872 te Balk. Op 22 februari 1905 getrouwd in de gemeente Oudenbosch met Anna Maria van den Kerhoven, oud 28 jaar, geboren te Oudenbosch als dochter van Josephus Johannes van der Kerhoven en Jacoba Beljaars. Jacob Sybrens Teppema wordt in 1915 genoemd in het telefoonboek van Mill als directeur van de zuivelfabriek aldaar.
5. Wietske, geboren op 9 juni 1874 te Balk. Op 3 mei 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerard van der Schaaf, oud 25 jaar, geboren te  Franeker als zoon van Hermanus van der Schaaf en Jacoba Grijpma.
6. Tomaske, geboren op 16 december 1875 te Balk.
7. Marianne, geboren op 23 september 1877 te Balk.
8. Duttje, geboren op 28 maart 1879  te Balk.
9. Elisabeth, geboren op 18 maart 1882 te Balk.
10. Sjoerd, geboren op 28 mei 1884 te Balk.
11. Baukje, geboren op 19 februari 1886 Balk.
 
 
 
advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1878
   
jubileum
jubileum
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1892
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1907
 
Op 9 april 1909 wordt er een boelgoed georganiseerd door notaris J.H. Noordenbos te Balk. De opbrengst was f 105,-
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7086 Repertoirenr.: 42 d.d. 4 mei 1909
De familie verhuisde richting Mill en later Nijmegen
 
 
eigendommen van Sybren Thomas Teppema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
252
               
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1867 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van koopmans- en winkelhuis en een steeg te Balk, koopsom fl. 1655
- Hermanus Salomon de Vries te Sneek, verkoper
- Siebren Thomas Teppema te Workum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7040 Repertoirenr.: 112 en 121 d.d. 30 oktober 1867
 
1874 Balk, notaris L. H. Potma  Openbare verkoop. Betreft de verkoop van een huis en erf te Sloten, koopsom  fl. 500
- Gerrit Repko te Sneek, verkoper
- Siebren Thomas Teppema te Balk, koper
- Tjeerd Rekers te Workum, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7047 Repertoirenr.: 136 d.d. 30 december 1874
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Publieke verkoop
- Sybren Teppema te Mill, verkoper
- Thomas van der Meulen te Bolsward, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7099 Repertoirenr.: 70 d.d. 21 april 1920
 
1920 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Boedelscheiding
- Sybren Teppema te Nijmegen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7100 Repertoirenr.: 125 d.d. 8 juli 1920
 
 

 

laatste wijziging: 22 maart 2013