persoonlijke gegevens van mr. Cornelis Jan Tromp
Cornelis Jan Tromp, geboren op 21 november 1858, Gaasterland als zoon van Solco Jans Tromp, medicinaal docter te Balk, en Hinke Poppes. Overleden op 28 maart 1923 te Balk, 64 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 23 november 1858 aktenummer / pagina 51, medicinaal docter te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 38 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 maart 1923 aktenummer 29, zonder beroep te Balk, getuigen:
Harmen Bijl directeur post- en telegraafkantoor te Balk 47 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 64 jaar wonende te Balk
 
In 1911 woonde mr. Cornelis Jan Tromp op nummer 352 in de Dubbelstraat.
 
waterschap
Waterschap
bron: Leeuwarder Courant van 27 augustus 1909
 
verkoop grond Harichstersteke
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1912
 
Cornelis Jan Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1923
 
Cornelis Jan Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1909
bron: Leeuwarder Courant van 27 april 1923
 
eigendommen van Cornelis Jan Tromp
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
238
 
scheiding
1500,-
1 oct 1895
       
Balk
H
951
 
3640,40
       
Woudsend
A
486
 
1615,-
       
Woudsend
A
770
         
1/2 Heeg
D
543
 
scheiding
 
2 mrt 1896
       
1/2 Heeg
D
542
         
1/2 Heeg
D
847
         
1/2 Nieuwland
C
1
         
1/3 Balk
H
848
         
6 graven
         
1/2 Oosterzee
C
1370
 
scheiding
 
28 mei 1896
       
1/2 Oosterzee
C
1373
         
1/2 Balk
A
646
         
1/2 Balk
A
647
         
1/2 Balk
A
648
         
1/2 Balk
A
74
         
1/2 Balk
A
76
         
1/2 Balk B 62, 65, 944, 1021, 1043        
1/2 Balk H 296, 297, 299, 300, 301, 992        
1/2 Heeg D 534, 535, 541, 544, 545,546, 547, 548, 552, 829, 830, 1299, 1300, 1301        
1/2 Balk B 84, 85, 86, 87, 88, 422, 1246, 1247, 1248, 1256        
1/2 Woudsend B 165, 167, 178, 180        
1/2 Langweer E 688, 689, 717, 718, 1011, 1237, 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1882, 1958, 2027, 2028, 2038, 2043, 2044, 2045, 2046, 2048, 2262, 2281, 2282, 2494, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2519, 2520        
Balk
A
646
 
scheiding
84332,07
24 dec 1898
       
Balk
A
647
         
Balk
A
648
         
Balk B 62, 65, 944, 1021, 1043, 1347        
Balk H 296, 297, 299, 300, 301, 992        
Langweer E 688, 689, 718, 1011, 1245, 1246, 1958, 2027, 2028, 2036, 2045, 2046, 2048, 2262, 2282, 2494, 2498, 2499, 2500, 2502, 2519, 2520, 2889, 2890, 2891        
1/2 Langweer E 1237, 1238, 2043, 2044        
Langweer
E
1955
 
toewijzing
2050,-
21 mei 1904
       
Langweer
E
2035
 
koopacte
1750,-
15 juni 1904
       
Balk
A
815
 
scheiding
55194,70
25 apr 1908
       
Balk
A
816
         
Balk
A
738
         
Balk
A
739
         
Balk
A
740
         
Balk
A
754
         
Balk
A
705
         
Balk B 55, 56, 57, 58, 841, 842        
Balk B 945, 844, 1506, 1020        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1110, folio 105, nummer 655
notariële acten
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma  Boedelscheiding
- Jeltje Tromp te Balk, weduwe van Poppe Cornelis Poppes
- Jan Cornelis Tromp te Balk
- Poppe Sikkes Poppes te Balk, gehuwd met Eelkjen Anna Tromp
- Cornelis Jan Tromp te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 12 d.d. 14 februari 1896
 
1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boedelscheiding
Betreft de scheiding van saten en landen te Wijckel, Ypecolsga, Oosthem, Harich, Tjerkgaast en Langweer, geschat op fl. 6115
- Jan Cornelis Tromp te Balk
- Cornelis Jan Tromp te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7073 Repertoirenr.: 59 d.d. 19 december 1898
 
1912 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte Betreft de verkoop van weiland te Harich, koopsom fl. 3910
- Cornelis Jan Tromp te Balk, verkoper
- Woningstichting Gemeente Gaasterland te Gaasterland, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089 Repertoirenr.: 36 d.d. 13 april 1912
 

 

laatste wijziging: 23 november 2011