persoonlijke gegevens van Jacobus de Vries, fabriekswerkman te Balk
Jacobus de Vries, geboren op 17 april 1899 te Oudega (HO), als zoon van Cornelis de Vries en Akke Louwsma. Overleden op 5 september 1990 te Balk, 91 jaar oud.
Op 25 augustus 1921 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Eelkje de Jong, geboren op 26 juni 1899 te Balk, als dochter van Johannes de Jong en Beeuw Kuperus. Overleden op 28 november 1964 te ?, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Cornelis getrouwd met Wiepkje Muizelaar; Beeuw getrouwd met Jentje Schilstra; Akke getrouwd met Harmen Vis
 

In 1928 kopen Hendrik Visser en Jacobus de Vries gezamenlijk 4 woningen aan het Westeinde. De familie de Vries woonde in de voorste 2 woningen en Hendrik Visser woonde met zijn vrouw in de achterste 2 woningen. Rond 1950 werden deze 2 woningen gekocht door Cornelis de Vries.

 
eigendommen van Jacobus de Vries
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
533
 
1/2 toewijzing
1992,-
18 sep 1928
       
Balk
A
534
         
Balk
A
498
         
Balk
A
499
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1135, folio 130, nummer 328
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 4 februari 2009