persoonlijke gegevens van Bokke van der Wal logementhouder te Balk
Bokke van der Wal, geboren op 3 december 1851 te Nijega als zoon van Gerben Foekes van der Wal en Lolkje Bokkes Stoffelsma. Overleden op 16 augustus 1931, Gaasterland, 79 jaar oud.
1) Op 8 mei 1874 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje Wayer, geboren op ? als dochter van ? en ?. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geboren op 15 maart 1876, Henelumer Oldeferd. Overleden op 20 maart 1876, Hemelumer Oldeferd.
 
2) Op 27 okotber 1877 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Riemke Tromp, geboren op 14 maart 1853, Doniawerstal, als dochter van Anne Pieters Tromp en Tjitske Annes Koopmans. Overleden op 23 augustus 1917 te Sneek, 64 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben, geboren op 18 augustus 1878, Hemelumer Oldeferd.
2. Uilke, geboren op 16 juli 1882 te Balk.
3. Anna, geboren op 20 juni 1886 te Harich.
4. Lolkje, geboren op 16 juni 1888 te Harich.
5. Gerrit, geboren op 25 maart 1896 te Harich.
6. Jan, geboren op 26 maart 1896 te Harich.
 
3) Op 23 oktober 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Idskjen Brinksma, geboren op 6 oktober 1867 te Balk dochter van Hille Johannes Brinksma en Lupkje Hendriks van der Veer.
 

 

eigendommen van Bokke van der Wal
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
H
361 ged.
 
1/2 toewijzing
4996,10
16 dec 1919
       
Balk
H
992
 
1/3 toewijzing
8319,-
25 aug 1923
       
Balk
A
829
         
Balk
H
992
 
scheiding
2740,97
26 nov 1923
       
Balk
A
829 ged.
         
Balk
A
1025 ged.
 
ruiling
20,-
27 juli 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1127, folio 122, nummer 144

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009