persoonlijke gegevens van Siemen Martens Zwanenburg, verver te Balk
Symen Martens Zwanenburg, geboren op 22 oktober 1819 te Holwerd, als zoon van Marten Baukes Zwanenburg en Klaaske Symons Rienks. Overleden op 16 maart 1873 te Balk, 53 jaar oud.
Op 16 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ruurdje Aukes Visser, geboren op ? als dochter van ? en ?. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Marten, geboren op 17 maart 1853 te Balk. Overleden op 3 november 1918 te Balk, 65 jaar oud. Op 22 oktober 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Mare Duif, oud 20 jaar, geboren te Hindeloopen als dochter van Jacob Bartholomeus Duif en Iek Tones de Jong.
2. Auke, geboren op 15 augustus 1855 te Balk. Overleden op 27 maart 1883 te Schiermonnikoog, 27 jaar oud. Op 5 januari 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gelfske Kuiken, oud 25 jaar, geboren te St. Jacobiparochie als dochter van Rein Gaukes Kuiken en Elisabeth Schuiling.
3. Hinne, geboren op 3 februari 1859, Gaasterland.
 
 
 
Ruurdtje Aukes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1872
 
Siemen Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1873
 
Auke Siemons Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 9 januari 1882
 
eigendommen van Siemen Martens Zwanenburg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
277
 
1854
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009