Quotisatie kohieren Balk 1749
 
 
 
verklaring van de indeling:
1e kolom = naam bewoner 2e kolom = aktenummer
3e kolom = beroep /omschrijving 4e kolom = aantal volwassenen
5e kolom = aantal kinderen 6e kolom = de belastingaanslag *1
7e kolom = is het woonadres
 
*1 Van 1521 - 1816 was de gulden onderverdeeld in 20 stuivers van 8 duiten. De notatie 30 / 9 / 0 betekent 30 gulden, 9 stuivers en 0 duiten.
 
 
 
deze pagina is nog in bewerking
 
 
folio akte bewoner   aantal volw. aantal kinderen aanslag

reëelcohier 1748 / 1750 nummer

(w)oonadres / huidig adres

ook
(e)igenaar van / huidig adres
                 
38 7992 Beerent Gerryts arm arbeider 2 - 30 / 9 / 0    
38 7993 Heert Hennes middelmatig 3 3 33 / 7 / 0 6 Meerweg 15 en 16 en 17
38 7994 Herndrik Pyters erven sober in staat 2 - 11 / 9 / 0 8 Meerweg 14
38 7995 Hylke Sikkes gering persoon 2 2 14 / 13 / 0    
38 7996 Hoyte Pieters gering persoon 2 3 23 / 12 / 0    
38 7997 H(L)olke Cornelis timmerman 2 - 18 / 1 / 0 9 Meerweg 13
38 7998 Jan Beerents arm 2 4 11 / 13 / 0 3 Meerweg 19
38 7999 Cornelis Jans brouwer, middelmatig 6 - 47 / 3 / 0 1 Meerweg 23
39 8000 Arent adsistent 4 - 29 / 3 / 0 13 Meerweg 11
39 8001 Bauke Jelles sober 2 - 11 / 9 / 0 16 Meerweg 8
39 8002 Age Dirkx middelmatig burger 1 - 11 / 12 / 0 12 Pypsterstikke (5-11) 1
39 8003 Hendrik Jans arbeider 2 3 28 / 5 / 0    
39 8004 vrou Hette Reiners sober in staat 1 1 8 / 4 / 0    
39 8005 Katarina Harmens arm 2 - 7 / 4 / 0 11 Meerweg 12
39 8006 Kleis Jacobs adsistent 2 - 18 / 1 / 0 14 Meerweg 10
39 8007 Wobbe Meinses arbeider 3 - 15 / 1 / 0 15 Meerweg 9
40 8008 Alle Baukes schippersknegt 2 1 13 / 1 / 0 19 & 20 Meerweg 6
40 8009 P.D. Colde secretaris, hierbij 5 dienstboden te Wijckel 4 3 115 / 0 / 0 26 Meerweg 2
40 8010 Binke Rentjes backer 4 1 36 / 3 / 0 25 Meerweg 3
40 8011 Dirk Dirks, weduwe winkelier, middelmatig 2 - 22 / 11 /0 22 Meerweg 5
40 8012 Doetie Ottes waster 1 - 6 / 12 / 0    
40 8013 ds. Abdias Noordbeeq predikant 3 - 33 / 4 / 0 27 van Swinderenstraat 1
40 8014 Hendrik hospes, gering in staat 2 - 11 / 9 / 0 23 & 24 Meerweg 4
40 8015 Sybolt Sibles gemeen 6 1 35 / 2 / 0 28 van Swinderenstraat 2
41 8016 Age Sjoerds middelmatig 2 - 18 / 1 / 0    
41 8017 Hendrikan Banning winkelierse, gering 3 - 21 / 1 / 0 29 van Swinderenstraat 3 (w)
41 8018 Minne Bijlsma chirurgin 2 1 20 / 8 / 0 36 van Swinderenstraat 13 (w)
41 8019 mevrou Vegelin   3 1 48 / 9 / 0 30 van Swinderenstraat 4 (w)
41 8020 executeur Clunder executeur 5 - 54 / 8 / 0   van Swinderenstraat 11,12
41 8021 De Grietman Wyckel 4 dienstboden 6 - 200 / 0 / 0   van Swinderenstraat 10,11
41 8022 Jan Binnes middelmatig 2 - 25 / 15 / 0   van Swinderenstraat 14 (e & w)
41 8023 Jan Poppes middelmatig winkelier 3 3 41 / 3 / 0 32 van Swinderenstraat 8 (w)
41 8024 Poppe Jans lakenverkoper welgesteld 5 0 50 / 15 / 0 31 van Swinderenstraat 7 (e & w)
                van Swinderenstraat 8 (e )
41 8025 Sjoerd Edgers welgesteld grutter 4 3 50 / 6 / 0 33 van Swinderenstraat 9 (e & w)
              39 van Swinderenstraat 17 (e)
42 8026 Arent Bijlsma, weduwe sober 1 - 10 / 2 / 0    
42 8027 Petrus de Blij welgesteld 2 - 40 / 7 / 0 41 van Swinderenstraat 20 (e & w)
42 8028 Vermeulen procureur 2 2 31 / 9 / 0 43 van Swinderenstraat 22 (e & w)
42 8029 Bonte Harmens wieldraeyer 2 2 22 / 3 / 0 39 van Swinderenstraat 17 (w)
42 8030 Lucas van Staten winkelier 2 1 21 / 15 / 0    
42 8031 Ygge Lykles middelmatig backer 2 1 24 / 15 / 0 38 van Swinderenstraat 16 (w)
42 8032 Christiaan arm, mr. schoenmaker 2 - 11 / 9 / 0 40 van Swinderenstraat 19 (e & w)
42 8033 Meinse Robijns arbeider 2 3 11 / 13 / 0 45 van Swinderenstraat 26 (w)
42 8034 Reuwert Reuwerts glaasmaker, wint de kost 3 - 29 / 9 / 0 44 van Swinderenstraat 24, 25 (e & w)
43 8035 Dirk Tijssen backer 2 - 22 / 11 / 0 52 van Swinderenstraat 39 (e & w)
43 8036 Jan Os koopman 4 - 35 / 9 / 0 49 van Swinderenstraat 31 (e & w)
43 8037 Abe Meinerts arm 3 6 11 / 13 / 0 46 van Swinderenstraat 27 (w)
43 8038 Hendriks Arents schoenmaker, middelmatig 3 1 27 / 3 / 0 51 van Swinderenstraat 38 (e & w)
43 8039 Sible Rintkes gering coopman 2 - 15 / 16 / 0    
43 8040 Sjoerd Sjoerdsen schipper, gemeen in staat 6 - 37 / 4 / 0    
43 8041 Swaantje Offis arbeidster 2 - 8 / 9 / 0 48 van Swinderenstraat 30 (w)
43 8042 Willem Arnoldus welgestelde wolkammer 3 - 41 / 15 / 0 47 van Swinderenstraat 29 (e & w)
44 8043 Doy Sibles winkelierse 1 - 7 / 17 / 0    
44 8044 Douwe Jans timmerman 2 - 18 / 1 / 0    
44 8045 Gerriyt Freerks smit, middelmatig 3 - 29 / 13 / 0 54 van Swinderenstraat 41 (e)
44 8046 Wyberen Os winkelier 2 1 22 / 16 / 0 53 van Swinderenstraat 40 (e & w)
44 8047 Jan Reekers gering persoon 2 - 18 / 1 / 0    
44 8048 Obe Hinnes   3 - 21 / 11 / 0   van Swinderenstraat 44
44 8049 Rintje Bintjes, weduwe middelmatig 1 - 11 / 12 / 0   van Swinderenstraat 42
44 8050 Tjeerd Sibles wagenmaker 4 - 29 / 3 / 0   van Swinderenstraat 43
45 8051 Hendrik Dames smit, middelmatig 2 - 29 / 0 / 0    
45 8052 Hendrik Dames de jonge smitsknegt 2 2 22 / 3 / 0    
45 8053 Douwe Annes gering schoenmaker 2 2 22 / 3 / 0    
45 8054 Valentijn Gerrits winkelier 4 - 31 / 9 / 0   van Swinderenstraat 52,53
45 8055 Pyter Wildeboer timmermanskneght 2 2 22 / 3 / 0    
45 8056 Meene Pieters welgesteld 5 2 46 / 15 / 0   van Swinderenstraat 51
46 8057 Jan Vingerman arm 2 1 13 / 1 / 0 102  
46 8058 Doytje Martens arm arbeider 5 - 11 / 13 / 0   van Swinderenstraat 62
46 8059 Jan Waanders arm arbeider 3 4 11 / 13 / 0   van Swinderenstraat 67
46 8060 Hidde Sjoerds biesjager 2 3 11 / 13 / 0   van Swinderenstraat 69
46 8061 Jan Beerents gering arbeider 3 - 11 / 13 / 0   van Swinderenstraat 58
46 8062 Claas Jacobs arbeider 1 - 7 / 17 / 0   Gaaikemastraat 2
46 8063 Pier Sybolts arbeider 2 - 11 / 9 / 0   van Swinderenstraat 64
46 8064 Sytje Doues arbeider 2 1 13 / 1 / 0   Gaaikemastraat 3
46 8065 Tomas Rintjes sober bakker 2 - 15 / 16 / 0   van Swinderenstraat 63
47 8066 Antke Lous   2 2 14 / 13 / 0 83 Gaaikemastraat 9,10
47 8067 Pyter Gerson arm gesel 2 - 11 / 9 / 0 80 Gaaikemastraat 14
47 8068 Douwe Geerts sober arbeider 2 1 13 / 1 / 0    
47 8069 Yble Hiddes, weduwe   - - 6 / 12 / 0   Gaaikemastraat 5
47 8070 Jan Dirks arm 2 - 11 / 9 / 0    
47 8071 Jan Jansen weewer, arm 2 - 11 / 9 / 0    
47 8072 Jarig Annes arm gesel 1 - 7 / 17 / 0 79 Gaaikemastraat 15
47 8073 Johannes Lieuwes   3 - 11 / 13 / 0 82 Gaaikemastraat 11,12
47 8074 Koop Jans   1 - 7 / 17 / 0    
47 8075 Pieter weewer, sober 2 - 11 / 9 / 0    
48 8076 Albert Everts arbeider 2 2 11 / 13 / 0    
48 8077 Beerent Jans arbeider 2 5 11 / 13 / 0    
48 8078 erven Haring Uilkes arm 0 0 0    
48 8079 Jacob Egberts arbeider 1 0 11 / 13 / 0    
48 8080 Jan Rienks arm 2 2 15 / 13 / 0    
48 8081 Lyckle Sikkes, weduwe sober in staat 4 0 15 / 13 / 0    
48 8082 Paschier Pyters schoenmakerskneght 3 3 11 / 13 / 0    
48 8083 Rentje Jans arme schoenlapper 2 3 11 / 13 / 0    
48 8084 erven Sible Harings arm 3 1 11 / 13 / 0    
49 8085 Andries Laurentius gering kuiper 3 2 30 / 5 / 0   van Swinderenstraat 57 (e)
49 8086 Willem Mesling arbeider 5 0 11 / 13 / 0    
49 8087 Beerent Lammert weduwe arm          
49 8088 Brant Hendriks weduwe -       106  
49 8089 Emlius Edgers gering schoenmaker          
49 8090 M.C. Nop bijzitter, welgesteld       105  
49 8091 Hans Willems genever stoker       99 Raadhuisstraat 54 (e&w)
              100 Raadhuisstraat 53 (e&w)
              100 Raadhuisstraat 52 (e&w)
49 8092 Hendrik Brants weduwe middelmatig          
49 8093 Marten Aant weever, arm       97 Raadhuisstraat 59 (e&w)
50 8094 Beerent weever, sober          
50 8095 Gerryt Jans sobere weever          
50 8096 Gerryt Jans matroos          
50 8097 Greelt Mennes schoenmaker       108  
50 8098 Ygram Reins wagenmakersknegt          
50 8099 Johannes Wybes arbeider          
50 8100 Keimpe Minties arbeider       110  
50 8101 Murk Jans arbeider          
50 8102 Willem Jans arbeider          
51 8103 Jan Verlagen sober          
51 8104 Hillebrand Ferwarda sober in staat       115 Raadhuisstraat 26 (e&w)
51 8105 Evert Alberts gering schoenmaker       116 Raadhuisstraat 25 (w)
51 8106 Jan Ulbes schipper          
51 8107 Lykle Cornelis timmerman middelmatig       117 Raadhuisstraat 24 (w)
              119 Raadhuisstraat 21 (e&w)
51 8108 Pieter Aukes matroos          
51 8109 Wopke Jans kuiper, middelmatig       114 Raadhuisstraat 30 (e&w)
52 8110 Pier Kok sober schipper       120 Raadhuisstraat 20 (w)
52 8111 Dirk Agis schipper       120 Raadhuisstraat 20 (w)
52 8112 mr. Wispelwey gering chirurgin          
52 8113 Harmen Tydes welgesteld burger       122 Raadhuisstraat 17 (e&w)
52 8114 Hendrik Pyters gering schoenmaker       121 Raadhuisstraat 18 (w)
52 8115 Ygram Heinses botercoper       127 Raadhuisstraat 10 (e & w)
52 8116 Pier Jans gering oud timmerman       125 Raadhuisstraat 12 (e & w)
              123 Raadhuisstraat 14 (e & w)
52 8117 Pyter Harmens welgesteld backer       128 Raadhuisstraat 9 (e & w)
53 8118 Auke Rentjes smitt, middelmatig       130 Raadhuisstraat 9 (e & w)
53 8119 Jalke Hanses erven naysters       129 Raadhuisstraat 8 (e & w)
53 8120 Claas IJsbrants schipper, welgesteld       132 Raadhuisstraat 5 (e & w)
53 8121 Tjeerd Klases timmermanskneght       131 Raadhuisstraat 6 (e & w)
53 8122 Wopke Ritskes oud chergier       133 Raadhuisstraat 4 (e & w)
54 8123 Antje Jans arbeider          
54 8124 -------            
54 8125 Hendrik Migiels arbeider          
54 8126 Hendrik Thees mr. backer          
54 8127 Migiel Hendrix arbeider          
54 8128 Sybren Herkes arbeider       134 Raadhuisstraat 3 (w)
54 8129 Willem Johannes arbeider          
55 8130 Bartle Jurjens weduwe arm          
55 8131 Dirk Piers arbeider          
55 8132 Jan Toddele gering arbeider          
55 8133 Harmen Jans arbeider arrm          
55 8134 Syble Pyters timmerman          
55 8135 Symen Boues lijnslager, sober in staat          
56 8136 Tjalling Pyters knegt van schoenmaker          
56 8137 Andries Martens arbeider          
56 8138 Allert Foetman schaerslijper          
56 8139 Hendrik Sipkes arm arbeider          
56 8140 Hiltje Jacobs hospita          
56 8141 Offe Harmens gering          
56 8142 Sytze Arent arbeider          
57 8143 Johannes de Jager middelmatig gestelt          
57 8144 Dirk Sierx weduwe middelmatig          
57 8145 Hans Klases weduwe            
57 8146 Louw Antkes arm schuiteboer          
57 8147 Sicke Lykles matroos          
57 8148 Wyntjen Teekes herbergier          
                 
 

Gaasterlandarchiefnummer 5, Gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795

- Tresoarinventarisnummer 6476blad 39aktenummer 8002

 
laatste wijziging: 7 januari 2018