van Swinderenstraat 41 (1953) BAG 2018: Van Swinderenstraat 41
kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 253, huis en erf in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, nummer 54, huis  
eigenaren
eigenaar in 1715: Sjoerd Sjoerds
eigenaar in 1729: Gerryt Freerks, smid te Balk (1749)
eigenaar in 1758: Jan Symens
eigenaar in 1775: Bauke Rinkes
eigenaar in 1802: Wijbren Doedes
eigenaar in 1832 OAT: Wijbren Doedes van Os winkelier te Balk
verkoop in 1858 aan: Hendrik Johannes Trinks te Balk
verkoop in 1877 aan: Pieter Pieters ten Woude koopman te Oudemirdum
verkoop in 1918 aan: Jan de Vries omnibusrijder te Balk
verkoop in 1920 aan: Jacob Durks Mous koopman te Balk
verkoop in 1932 aan: A. Scholten te Velp
verkoop in 1934 aan: Jan Sibbeles Reekers, kapper te Balk
  kapsalon Sibbele Reekers
verkoop in ???? aan: familie de Vries
   
van Swinderenstraat 41
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

253 hernummerd in 1862 naar nummer 435
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
 
voorgevel in 1933
1933
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1858
 
verkoop  
verkoop
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 5 september 1931
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1917
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 56; 1859 - 1910 Balk 64; 1910 - 1920 Balk 77, 1920 - 1930 Balk 76; 1930 - 1953 Balk 80, 1953 - heden van Swinderenstraat 41
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Sjoerd Sjoerds / zelfs; blad 76, nummer 54
1717 - 1718 Sjoerd Sjoerds / zelfs; blad 78, nummer 54
1721 - 1725 Sjoerd Sjoerds / zelfs; blad 107, nummer 54
1729 - 1748 Gerryt Freerks / zelfs; blad 107, nummer 54
1750 Gerryt Freerks / Atte Nicolai; blad 107, nummer 54
1758 - 1774 Jan Symens / zelfs; blad 107, nummer 54
1775 Bauke Rinkes / Haitje Hantjes; blad 160, nummer 54
1777 - 1779 Bauke Rinkes / Johannes Harkes; blad 160, nummer 54
1780 Bauke Rinkes / Johannes Faber en Fonger Jentjes; blad 160, nummer 54
1782 - 1785 Bauke Rinkes / Fonger Jentjes; blad 160, nummer 54
1786 - 1794 Bauke Rinkes / Fonger Jentjes; blad 161, nummer 54
1795 - 1801 Bauke Rinkes / Kerst Jacobs; blad 161, nummer 54
1802 - 1804 Wybren Doedes / Roelof Pieters; blad 161, nummer 54
  % Roelof Pieters (Jongstra), slagter, overleden op nummer 112 in 1811
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Johannes Hylkes; blad 50 / volgnummer 47
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 56
1812 Theodorus Neits, Chaudronnier = koperslager, volgnummer 142
1812 Jarig Betzes Schram, volgnummer 185
1812 de vrouw van Sijmen Sijmens, volgnummer 185
 
180? - 1815 Theodorus Neijts, ketelboeter
volkstelling 1840; huisnummer Balk 56
1840 Jouke Wybrens van Os, kastelein ( * 1802 te Balk)
1840 Wybren Doedes van Os, zonder beroep ( * 1776 te Balk)
1840 Hendrikje Jans Overmeer, dienstmeid
volkstelling 1840; huisnummer Balk 56a
1840 Jotje Piers Bosman, werkman
1840 Jan Baukes Betzema, werkman
1840 Meintje Lykeles Bosma, inlandsch kramer,
woningregister 1849 - 1859 blad 72; huisnummer Balk 56 / 64
1849 - 1858 Jouke Wybrens van Os, tapper ( * 1802 te Balk)
1849 - 1858 Hittje Willems Damstra, ( * 31 maart 1834 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 73; huisnummer Balk 56 / 64
1849 - 185? Joltje Bosman, turfdrager ( * 1790 te Harich)
  Wouter Jonkman, werkman ( * 1817 te Wolvega)
  Seth Henneman, kleermaker ( * 19 februari 1813 te Leeuwarden)
1854 - 1855 Fimke Lammerts Bouma, ( *
1855 - 185? Ruurd Jentjes Bekema, kuipersknecht ( * 1806 te Woudsend)
woningregister 1859 - 1869 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 253, huisnummer Balk 64
1859 - 1869 Hendrik Johannes Trinks, ( * 31 oktober 1832 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 23; huisnummer 64
1859 - 186? Tjipkjen Wybrens van Os, weduwe Pieter Thibaudier ( * 27 februari 1812 te Balk)
1859 - 1868 Lammert Durks Leentjes, ( * 1 september 1841 te Sloten)
1868 - 1869 Antje Scholtes Sietsma, zonder beroep ( * 23 augustus 1804 te Wijckel)
woningregister 1869 - 1879 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 435, volgnummer
1869 - 1875 Hendrik Johannes Trinks, tapper ( * 31 oktober 1832 te Balk); hoofd
1875 - 1877 Siebrigjen Gooitzens Meiboom, weduwe Hendrik Johannes Trinks ( * 24 september 1830 te Balk); hoofd
1877 - 1880 Pieter ten Woude, kastelein ( * augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 435
1880 - 1890 Pieter Pieters ten Woude, kastelein ( * augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 63; huisnummer 64
1890 - 1900 Pieter ten Woude, niet leesbaar ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
1893 - 1893 Jeltje ?, dienstbode ( * 25 juni 1865 te Oudega)
1893 - 1894 Antje Wiarda, dienstbode ( * 20 februari 1870 te Workum)
189? - 189? Foppe Otter, stalknecht ( * 23 januari 1877 te Sondel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 71; huisnummer 64 / 77
1900 - 1910 Pieter ten Woude, kastelein ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 5; huisnummer 77
1910 - 1918 Pieter ten Woude, kastelein ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum)
1918 - 1920 Jan de Vries
1920 - 1920 Jacob Durks Mous
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 73; huisnummer 76
1921 - 1930 Jacob Durks Mous, caféhouder ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
1927 - 1929 Akke Melcherts, dienstbode ( * 28 mei 1908 te Hemelum)
1929 - 1930 Korneliske de Vries, dienstbode ( * 22 december 1913 te Ruigahuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 71; huisnummer 80
1931 - 1932 Jacob Durks Mous, caféhouder ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Korneliske de Vries, dienstbode ( * 22 december 1913 te Ruigahuizen)
1932 - 1933 Jan Hottinga, caféhouder ( * 22 februari 1889 te Sneek); hoofd
1934 - 1939 Jan Reekers, coiffeur ( * 12 juli 1901 te Balk); hoofd
1934 - 1934 Epke Bleeker, kapper in opleiding ( * 9 maart 1917 te Mirns en Bakhuizen)
1934 - 1939 Petrus Ydema, kapper in opleiding ( * 7 december 1915 te Workum)
1934 - 1939 Sjoerdtje Reekers, zuster, coifeuse in opleiding ( * 19 mei 1910 te Bolsward)
1934 - 1935 Gerrit Antonius Bovenga, kapper in opleiding ( * 3 september 1909 te Warga)
1935 - 1939 Yke Hoekstra, kapper in opleiding ( * 4 juni 1919 te Heidenschap)
 
1939 - 1995 familie Reekers
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 1920 Balk 77a, 1920 - 1930 Balk 76a; 1930 - 1953 Balk 80, 1953 - heden van Swinderenstraat 41
register van huisnummering 1911-1920 blad 5; nummer 77a
1911 - 1920 Douwe Melcherts
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 74; huisnummer 76a
1921 - 1922 Douwe Melcherts, fabrieksarbeider ( * 12 mei 1895 te Hemelum)
1923 - 1923 Johannes Gorter, machinst ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga)
1924 - 1925 Sjouke Mous, melkmeter ( * 19 augustus 1893 te Balk)
     
kastelein ten Woude
 
Pieter Pieters ten Woude
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1878
 
Pieter Pieters ten Woude  
Pieter Pieters ten Woude
bron: Leeuwarder Courant van 21 augustus 1884
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 januari 1884
 
Pieter ten Woude
bron: programmaboekje ter gelegenheid van de kroningsfeesten van Wilhelmina in 1898
boekje beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
Ijsclub
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1901
 
Pieter ten Woude
bron: feestgids zang- en muziekconcours te Balk op 15 en 16 augustus 1906
gids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma-de Jong
 
café J. Hottinga
 
brand in cafe
 
aanbesteding
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 augustus 1933
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1933
   

Op 11 september 1933 is er bouwvergunning verstrekt aan A. Scholten te Velp voor de herbouw van het grotendeels door brand verwoeste pand. In het nieuwe pand vestigde zich een heren- en dameskapsalon. De tekeningen zijn gemaakt door Bauke Piet Boersma timmerman te Balk en de verbouwing is ook uitgevoerd door Boersma.

 
titel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 11 september 1933
 
kapsalon Reekers
 
kapper Jan Reekers
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Wijckel op 2 september 1936
 
kapper Jan Reekers
bron: programmaboekje Oranjefeesten te Balk op 6 september 1938
 
Zo rond 1935 was het dat de kapsalon van Jan Reekers één van de eerste electrische tondeuzes gebruikte. De ervaring met deze apparaten was niet zo prettig. In plaats dat ze knipten, trokken ze de haren van je hoofd.
 
Reekers
bron: Balkster Courant van 27 november 1948
 
kapper Reekers kapper Reekers
bron: Balkster Courant van 28 septemeber 1963 bron: Balkster Courant van 21 augustus 1965
 
kapper Reekers
bron: Balkster Courant van 25 januari 1964
 
kapper an Reekers  
kapsalon Sibbele Reekers
bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1968
 
kapsalon Reekers
bron: Leeuwarder Courant van 15 november 1969
 
<<< bron: jaarprogramma OOC parochie Balk 1949
 
kapsalon Reekers
foto 233-003 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
v.l.n.r. (1964)
?, Jan Reekers, Jentje Schilstra, Gerrie Wagenaar, huishoudster ?
 
kapsalon Reekers kapsalona Reekers
foto 233-001 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar foto 233-002 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
Gerrie Wagenaar was rond 1970 werkzaam als kapster bij Reekers
 
Cocoon
 
verhuizing Cocoon
bron: Balkster Courant van 13 juni 1996
 
verhuizing Cocoon
bron: Balkster Courant van 20 juni 1996
opening Cocoon
 
't Woonhuys "De Luts"
 
 
 
 
 
Cocoon
 
Cocoon
bron: Balkster Courant van 28 september 2006
In augustus 2006 opende Wypkje de Vries haar winkel "Cocoon" aan de van Swinderenstraat. Bij Cocoon kun je terecht voor exclusieve kleding, schoenen en landelijke woonaccesoires.
interieur Cocoon
bron: website cocoon
 
ecomode
bron: Leeuwarder Courant van 16 september 2010
 
Cocoon tweede hands
bron: Balkster Courant van 10 november 2011
 
marktwinkel Balk
 
marktwinkel Balk
bron: Balkster Courant van 15 mei 2014
De winkel is na een aantal maanden gesloten.
 
By Lina
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 13 december 2017