van Swinderenstraat 41
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 54, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 56  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 253, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 41  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 41, 41A hisgiscode: 1042
eigenaren
eigenaar in 1715: Sjoerd Sjoerds
eigenaar in 1729: Gerryt Freerks, smid te Balk (1749)
eigenaar in 1758: Jan Symens
eigenaar in 1775: Bauke Rinkes
eigenaar in 1802: Wijbren Doedes
eigenaar in 1832 OAT: Wijbren Doedes van Os winkelier te Balk
verkoop in 1858 aan: Hendrik Johannes Trinks te Balk
verkoop in 1877 aan: Pieter Pieters ten Woude koopman te Oudemirdum
verkoop in 1918 aan: Jan de Vries omnibusrijder te Balk
verkoop in 1920 aan: Jacob Durks Mous koopman te Balk
verkoop in 1932 aan: A. Scholten te Velp
verkoop in 1934 aan: Jan Sibbeles Reekers, kapper te Balk
  kapsalon Sibbele Reekers
verkoop in ???? aan: familie de Vries
   
van Swinderenstraat 41
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832