van Swinderenstraat 57
 
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 65, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 67  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 241, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 57  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 55 hisgiscode: 1028
eigenaren
eigenaar in 1715: Jacob Lieuwes
eigenaar in 1721: Jacob Fransen
eigenaar in 1748: Andries Laurens
eigenaar in 1786: Andries Laurentius erven
eigenaar in 1798: Baukje Andries en Ieke Andries
eigenaar in 1804: Jan Stoffels
eigenaar in 1832 OAT: Jan Stoffels Doornspleet, landbouwer te Balk
eigenaar in 1833: Hendrik Jans Doorenspleet, kruidenier te Balk
eigenaar in 1886 Pieter Doornspleet, landbouwer te Harich, Sybrig en Antje Doornspleet te Balk
1927 - 1935 Antje Doorenspleet, winkeliersche
1935 - 1949 Neeltje Wiebes Hettinga,snoep?
   
   
Balk A 241
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

241 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Harichsterzijde
het ^ ^ ^ pand rond 1920
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 67; 1859 - 1910 Balk 77; 1910 - 1920 Balk 97; 1920 - 1930 Balk 98; 1930 - 1953 Balk 100; 1953 - heden van Swinderenstraat 57
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Jacob Lieuwes / Jeltie Freerks; blad ??, nummer 65
1716 Jacob Lieuwes / Symmen Boues; blad 78, nummer 65
1717 - 1718 Jacob Lieuwes / Symmen Boues; blad 80, nummer 65
1721 - 1722 Jacob Fransen / zelfs; blad 109, nummer 65
1725 Jacob Fransen / Trijn Andries; blad 109, nummer 65
1729 Jacob Fransen / Jaan Berends, nu Luitzen Jelles (Jeltes); blad 109, nummer 65
1730 Jacob Fransen / Luitzen Jelles (Jeltes); blad 109, nummer 65
1733 Jacob Fransen / Beernt Gerrits; blad 109, nummer 65
1739 Jacob Fransen / Sibbel Sjoerds; blad 109, nummer 65
1742 - 1747 Jacob Fransen / Hendrik Dames de Jonge; blad 109, nummer 65
  % Hendrik Dames de Jonge, smidsknecht, quotisatiecohieren 1749
1748 Andries Laurens / Hendrik Dames; blad 109, nummer 65
1750 - 1758 Andries Laurens / zelfs; blad 109, nummer 65
1762 - 1774 Andries Laurentius / zelfs; blad 109, nummer 65
1775 - 1785 Andries Laurentius / zelfs; blad 162, nummer 65
1786 - 1795 Andries Laurentius erven / zelfs; blad 163, nummer 65
1797 - 1798 Andries Laurentius erven / zelfs; blad 163, nummer 65
1798 Baukje Andries en Ieke Andries; blad 163, nummer 65
  Baukje Andries (overleden op 20 april 1810 te Balk 74 jaar oud)
1800 Baukje en Ieke Andries; blad 163, nummer 65
1801 Baukje Andries en Jetske Andries; blad 163, nummer 65
  Jetske Andries (overleden op 16 januari 1805 te Balk)
1802 - 1804 Jan Stoffels / zelfs; blad 163, nummer 65
speciekohieren 1748 - 1806
1799 - 1801 erven Andries Laurentius; blad 51 / volgnummer 58
1802 - 1804 erven Andries Laurentius, Jan Stoffels; blad 51 / volgnummer 58
1805 Jan Stoffels, Kerst Jacobs (2de post) en Mattius Tiggelaar; blad 51 / volgnummer 58
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 67
1812 Jan Stoffels, volgnummer 193
volkstelling 1840; huisnummer Balk 67
1840 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman ( * 1806 te Balk)
1840 Kornelis van Fortuin, schippersknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 89; huisnummer Balk 67 / 77
1849 - 1859 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman ( * 1806 te Balk)
1849 - 1853 Antje Visser, dienstbode ( * 1824 te Balk)
1852 - 1859 ? dienstbode
woningregister 1849 - 1859 blad 90; huisnummer Balk 67 / 77
1849 - 1859 Aaltje Bijlsma, ( * 1798 te Harlingen)
  Jan Doorenspleet ( * 1835 te Balk)
  Jelle Hornstra, ( * 1777 te Wijckel)
  Geeske Pelsma, werkster ( * 1815 te Stavoren)
woningregister 1859 - 1869 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 241, huisnummer Balk 77
1859 - 1869 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman
woningregister 1869 - 1879 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 241, volgnummer 213 / 200
1869 - 1880 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 52; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 241
1880 - 1883 Hendrik Jans Doorenspleet, kruidenier
1880 - 1890 Sybrig Hendriks Doorenspleet
1880 - 1890 Antje Hendriks Doorenspleet
1880 - 1890 Neeltje Wiebes Hettinga ( *4 augustus 1876)
1880 - 1890 Pieter Hendriks Doorenspleet, wagenaar
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 77; huisnummer Balk 77
1890 - 1900 Antje Doorenspleet, kruidenier ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Sybrichje Doorenspleet ( * 4 november 1844 te Balk)
1890 - 1900 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 78; huisnummer Balk 77a
1890 - 1900 Pieter Doorenspleet, koemelker ( * 22 juni 1842 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 87; huisnummer Balk 77 / 97
1900 - 1910 Antje Doorenspleet, winkeliersche ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1900 - 1910 Pieter Doorenspleet, koemelker ( * 22 juni 1842 te Balk)
1900 - 1903 Marijke Haarsma, weduwe Pieter Doorenspleet, schoonzuster ( * 29 oktober 1847 te Hemelum)
1900 - 1910 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk)
huisnummerregister 1910 - 1920 blad 6, huisnummer Balk 97
1910 - 1920 Antje Doorenspleet
huisnummerregister 1921 - 1930 blad 94; huisnummer Balk 98
1921 - 1930 Antje Doorenspleet, winkelierster ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1921 - 1927 Pieter Doorenspleet, broer, zonder beroep ( * 22 juni 1842 te Balk)
1921 - 1930 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 88; huisnummer Balk 100
1931 - 1935 Antje Doorenspleet, winkelierster ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1935 - 1939 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk)
 
1939 - 1949 Neeltje Wiebes Hettinga
1955 sloop
     
 
 
Bergsma Vakman
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-02-2019