gymnastiekvereniging "Evenwichtsbalk"
 
gymnastiekvereniging 1939
 
Gymnastiekvereniging
foto 102-003 beschikbaar gesteld door Geertje Groenewoud
namen met de hulp van: Nely de Hoekstra-de Jong, ? van der Wal
1. Baukje Wagenaar, 2. Janny Boonstra, 3. Anneke Koopmans, 4. Hinke van der Baan, 5. Geertje Groenewoud, 6. Gotske Bruinsma, 7. Akke Wierda, 8. Wim Monsma, 9. Aukje de Jong, 10. Duco Reekers, 11. Aggie Reen, 12. Aly Hettinga, 13. Annie de Winter
 
14. Hinke Bergsma, 15. Sjoukje de Boer, 16. Joke Stegenga, 17. Aukje de Jong, 18. ?, 19. ?, 20. ? Dijkstra, 21. Hetty de Jong, 22. Anneke de Vries, 23. Meintje Grouwstra, 24. Martha Gouma
 
25. Pietsje Kuperus, 26. Annie Hettinga, 27. Akke de Vries, 28. Martje Roskam, 29. Siep Meinsma, 30. Sietske Schram, 31. Lies Stegenga, 32. Dora Strikwerda, 33. Lolly Steenbeek
 
gymnastiek
 
gymnastiekvereniging
foto 102-006 beschikbaar gesteld door Geertje Groenewoud
namen met de hulp van: Nely de Hoekstra-de Jong, ? van der Wal en Sjoerd Sierdsma
1. Akke Wierda, 2. Marie Luijckx, 3. Hiske Doorenspleet, 4. Hieke Stegenga, 5. Ieke Schaap , 6. Aukje Fopma, 7. Mina Wagenmakers, 8. Eisje Strikwerda, 9. Hinke van der Baan, 10. Hinke Bergsma, 11. Wim Monsma,
 
12. Beeuwke de Vries, 13. Pietje Plantinga, 14. Roelie Vis, 15. Setske Strikwerda, 16. Geertje Groenewoud, 17. Aukje de Jong, 18. Hannie de Vries, 19. Joke Stegenga, 20. Carlien Tamminga, 21. ?, 22. Brechtje Detmar, 23. Sjoukje de Boer, 24. Jetske de Blaauw
 
reacties graag via email
 
Evenwichtsbalk
bron: Balkster Courant van 21 mei 1949
 
gymnastiekshow
bron: Balkster Courant van 1 september 1962
 
gymnastieklokaal
bron: Balkster Courant van 20 juli 1963
 
gymnastieklessen ledenvergadering
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1965 bron: Balkster Courant van 6 november 1965
 
gymnastiekuitvoering
bron: Balkster Courant van 9 maart 1968
 
logo beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
geborduurd embleem
 
gymnastiek uitvoering
bron: Balkster Courant van 4 april 1968
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
foto
 
Evenwichtsbalk
bron: Balkster Courant van 21 maart 1970
klik op bovenstaande afbeelding voor een foto van de uitvoering
 

 

laatste wijziging: 15 augustus 2016