1935 op de Teernstrabrug
 
op Teernstrabrug
foto 097-001 beschikbaar gesteld door Ittie Nauta - Dijkstra uit Jutrijp
v.l.n.r.:
Hendrik van der Veer, Balk; Jan Uilkes Visser, Ruigahuizen; Marten de Jager, Balk, Wietse Thijs Dijkstra, Ruigahuizen; Jan Pieter Visser, Balk; Kerst Pieter Visser, Balk
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-06-2019