excursie naar zeepfafriek de Haas en van Brero in Apeldoorn
 
De Haas en Brero
 
De Haas en Brero
foto 168-015 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
Hoogstwaarschijnlijk op uitnodiging van grossier De Vries & van der Wal uit Balk bezoeken Gaasterlandse ondernemers de zeepfabriek de Haas en van Brero aan de Waterloseweg in Apeldoorn. Er is geen datum bekend. Waarschijnlijk aan het eind van de jaren dertig of vlak na de tweede wereldoorlog.
v.l.n.r.:
1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. ? , 8. Jan Tromp (Nijemirdum)?, 9. ?, 10. Durk Willems de Jong (vanaf 1928 kruidenier aan de Lijnbaan in Wijckel), 11. ?, 12. Sytse Koopmans (kruidenier vanaf 1937 in Balk), 13. Taeke Steenbergen (werkzaam bij de grossier)
 
14. ?, 15. ?, 16. Abele de Vries, Sint Odulphusstraat Bakhuizen, kruidenierswinkel "De Vooruitgang", 17. directeur zeepfabriek Alexander van Brero (1873-1966), 18. ?, 19. Pieter Willems de Jong (broer van Durk op nummer 10)
 
20. Jouke Post (vanaf 1921 kruidenier in de Buorren van Wijckel), 21. ?, 22. ?, 23. Kornelis de Vries (firmant grossierderij), 24. Bauke van der Wal (firmant grossierderij), 25. Wiebe Feenstra (kruidenier in Wijckel aan de Heerenhoogweg), 26. Johannes Groenewoud (kruidenier vanaf 1919 in Balk), 27. Jelle Siemonsma (kruidenier vanaf 1929 in Balk), 28. Gerrit Bosman (vanaf 194? kruidenier in Balk)
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-06-2019