personeel zuivelfabriek
 
personeel zuivelfabriek Harich
foto 375-001 beschikbaar gesteld door Menno Dijkstra
Het personeel van de zuivelfabriek circa 1900.
personeel zuivelfabriek Harich
 
Bij het opruimen vond Menno Dijkstra deze foto van vermoedelijk het personeel van de zuivelfabriek Harich te Balk. Meindert Dijkstra (1882-1931), de grootvader van Menno, was vanaf circa 1910 kuiper op de fabriek. Daarvoor knecht op dezelfde fabriek. Het gezin Dijkstra woont op Eigen Haard. Na bestudering van de foto en door deze te vergelijken met een andere groepsfoto’s kom ik tot de conclusie dat op deze foto wel degelijk het personeel van de zuivelfabriek Harich staat. Waarschijnlijk de mannen van het eerste uur. Dus rond 1900 en misschien wel bij de oplevering van de  fabriek in 1897.
Nanne Reinders Kuperus is de eerste directeur (15?), Brant Hylkes van der Goot (1872-1958) uit Harich is de voorzitter van de coöperatie (17?). Meindert Dijkstra als “jongfeint” (8?), rechts naast hem (9?)  staat hoogstwaarschijnlijk Jozef Mous (1878-1963). Jozef Mous werkt tot 1904 op de zuivelfabriek en gaat daarna als machinist aan het werk bij De Volharding in Balk. Klaas Henstra is rond 1900 kuiper op de zuivelfabriek. Dat zou nummer 18 kunnen zijn.  Sjoerd Haantjes (1874-1934) is machinist rond de eeuwwisseling  (16 ?). Dooitze Koornstra (1869-1906) is centrifugist (1?). Andere werknemers die op de foto zouden kunnen staan zijn Jacob Sybrens Teppema (1872-1944), Douwe Sijtsma (1868-1903), Jan en Johannes Kuperus, Pieter Wignand (1870-1937), Oene Bremer en Jan Bremer
bron: Balkster Courant van 9 januari 2020 Weromsjen yn Gaasterlân 457
 
meer informatie over de zuivelfabriek Harich is te vinden op deze link
 
namen van de personen op de foto naar aanleiding van reacties van lezers en verder onderzoek:
1. Dooitze Jelles Koornstra (1869-1906), 2. ? , 3. ? , 4. ? , 5. ? , 6. ? , 7. ? , 8. Meindert Gerrits Dijkstra (1882-1931), 9. Jozef Jacobs Mous (1878-1963) , 10. Jan Geerts Kuperus (1874-1957)
11. ? , 12. ? , 13. ? , 14. ? , 15. Nanne Reinders Kuperus (1867-1934) , 16. ? , 17. ? , 18. ? , 19. ? , 20. ? , 21
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 10 januari 2020 laatste wijziging: 11-09-2020