Openbare lagere School circa 1912, personeel
 
openbare lagere school personeel
foto 176-144 beschikbaar gesteld door HWG
Het personeel van Openbare Lagere School in Balk omstreeks 1912.
v.l.n.r.
Sytze Sjoerds van Tuinen (1892-1965), Cornelis Jacobus Cannegieter (1878-1952), Aaltje Dijkstra, Johannes Hendriks Wijma (1849-1930), Baukje Sijtzes Wijma (1883-1949)
 
Over Aaltje Dijkstra is nog weinig bekend. In de raadvergadering van de gemeente Gaasterland gehouden op 29 juni 1910 wordt mej. A. Dijkstra uit Balk benoemd tot onderwijzeres in het vak k aan de gemeenteschool voor gewoon Lager Onderwijs te Balk.
 

 

laatste wijziging: 1 april 2012