Openbare lagere School 1932
 
Openbare Lagere school 1932
 
Openbare Lagere school 1932
foto 229-002 beschikbaar gesteld door Geke Bijlholt - de Jong
De foto is genomen op 6 oktober 1932.
 
1. Douwe van der Zee (*1924), 2. Jan van der Heide (*1922), 3. Piet Tamminga (*1921), 4. Pieter (Piet) Wagenaar (*1921),
 
5. juf Antje Schurink (*1907), 6. Ieke Schaap (*1924), 7. Ymkje Doorenspleet (*1922), 8. Jantje de Vries (*1922), 9. Jacob (Jaap) Doorenspleet (*1920), 10. Aaltje Hottinga (*1921), 11. Frederika Margaretha (Riek) Westra (*1922), 12. Holk Schaap (*1921), 13. Akke Baukje ten Brink (*1921), 14. Aafje Wike ten Brink (*1923), 15. Marten de Vries (*1920), 16.?? Johanna van Tuinen ??, 17. Anne Tijsma (*1919),
 
18. Jette Wagenaar (*1923), 19. Simon Tamminga (1920), 20. Hiske Doorenspleet (*1924), 21. Mina Wagenaar, 22. Jacob (Jaap) Vleer (*1924), 23. meester Auke Vleer (*1895), 24. Berend Bakker (*1920), 25. Sijtske Roelofje Bakker (*1925), 26. Grietje Pietertje (Dita) Stoffelsma (*1920), 27. Romkje (Rommie) de Vries (*1925), 28. Evertje (Eke) Sijtsma (*1921), 29. Hantje (Hans) van der Krieke (*1924), 30. Pieter (Piet) Reen (*1920), 31. Roelofje (Roelie) Vis (*1925),
 
32. Douwe Sijtsma (*1924), 33. Akke Reen (*1921), 34. Trijntje (Trijnie) Reen (*1924), 35. Sietske Reen (*1925), 36. Jantje de Boer (*1925), 37. Jan de Vries (*1924), 38. Herman Frans van der Heide (*1924), 39. Hiltje Bakker (*1922), 40. Cornelia Hendrika Maria (Corrie) Molewijk (*1924), 41. Antje Sloterdijk (*1926),
 
42. Jacob (Jappie) de Graaf (*1925), 43. Willem van der Veen (*1924), 44. Jan van der Velde (*1922), 45. Daniël van der Meer (*1922), 46. Pier de Jong (*1925), 47. Martinus (Tinus) Tijsma (*1926), 48. Jacob (Jaap) de Jong (*1922), 49. Germen van der Meer (*1926)
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 24.11.2018