Christelijke Lagere School circa 1906
 
klassenfoto 1906
 
klassenfoto 1906
bron: Balkster Courant van 12 februari 1981 "Doe 't pake noch feint wie"
in onze familie fotoalbums komt deze foto niet voor daarom zou ik graag een originele foto willen scannen!!!!!
 
1. Peke de Vries ( * 6 oktober 1894 te Balk), woonde van op Harich 101, Geref.
2. Johannes de Vries ( * 6 oktober 1895 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 92a, Geref.
3. Wietze de Vries ( * 8 augustus 1901 te Balk), woonde van op Harich 101, Geref.
4. Jakob Groenewoud ( * 6 juni 1895 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 239, Geref.
5. Pier Haringsma ( * 7 november 1894 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 96, Ned. Herv.
6. Roelof Groenewoud ( * 27 november 1896 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 239, Geref.
7. meester Coevoet (1848-1928)
8. Hinke ten Woude ???
9. Johanna de Vlugt ( * 6 september 1894 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 55 en 133, Geref.
10. Eelkje Noordwal ( * 28 maart 1894 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 94, Ned. Herv.
11. Minke de Vries ( * 4 april 1894 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 62, Ned. Herv.
12. Rinske Boorsma, ( * 1 maart 1894 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 57, Ned. Herv.
13. Ottje de Jong, ( * 8 oktober 1894 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 205, Ned. Herv.
14. Froukje de Vlught ( * 7 december 1895 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 55 en 133, Geref.
15. Siebren de Vlugt ( * 12 november 1899 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 55 en 133, Geref.
16. Grietje de Vries ( * 23 december 1897 te Harich), , woonde van 1900 - 1910 op Harich 62, Ned. Herv.
17. Pietertje de Vries ( * 19 januari 1896 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 62, Ned. Herv.
18. Froukje Boorsma, ????
19. Geeske van Dijk ( 8 13 april 1898 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 39, Ned. Herv.
20. Grietje de Vries, ??????
21. Keimpe de Vos ( * 18 april 1896 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 134 en 118d, Ned. Herv.
22. Klaaske de Vos ( * 11 april 1900 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 134 en 118d, Ned. Herv.
23. Johanna de Vries, ????
24. Roelof Haringsma ( * 17 november 1899 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 96, Ned. Herv.
25. Jan Groenewoud ( * 18 juli 1898 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 239, Geref.
26. ? Groenewoud
 
 
1906
 
1906
bron: Balkster Courant van 12 februari 1981 "Doe 't pake noch feint wie, en beppe nog faem"
Graag zou ik van bovenstaande foto een origineel exemplaar willen scannen.
 
1. mevr. Klaaske Beukens ( * 2 mei 1880 te Wijckel), woonde in 1907 op Balk 222, Ned. Herv.
2. Atje de Jong, ???
3. Johanna de Vlugt ( * 6 september 1894 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 55 en 133, Geref.
4. Sjoerdje Haringsma, ( * 30 september 1893 te Balk), woonde van 1900 -190? op Balk 118c, Ned. Herv.
5. Rinske Boorsma, ( * 1 maart 1894 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 57, Ned. Herv.
6. Minke de Vries ( * 4 april 1894 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 62, Ned. Herv
7. mevrouw Coevoet-Theekens, woonde bij de school in Balk
8. Eelkje Noordwal ( * 28 maart 1894 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 94, Ned. Herv.
9. Gelske Feenstra ( * 10 augustus 1894 te Wijckel) woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 42, Geref
10. Froukje de Vlught ( * 7 december 1895 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 55 en 133, Geref.
11. Jeltje Breemer ( * 13 november 1896 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 157, Ned. Herv.
12. Arentje Feenstra, ??
13. Eeke Wagenaar, ( * 21 mei 1894 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 126a, Ned. Herv.
14. Wiepkje Schram ( * 24 mei 1894 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 172, Ned. Herv.
15. Wietske Jongsma ( * 2 februari 1894 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Balk 151a, Geref.
16. Hinke (Hendrikje?) ten Woude ( * 10 juli 1894 te Ruigahuizen), woonde van 1900 - 1910 op Ruigahuizen 4, Ned. Herv.
17. Aaltje de Haan ( * 13 juni 1896 te Balk), woonde van 1900 - 1910 op Balk 34, Ned. Herv.
18. Pietertje de Vries ( * 19 januari 1896 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 62, Ned. Herv.
19. Jelletje Hylarides ( * 22 november 1895 te Harich), woonde van 1900 - 1910 op Harich 92, Ned Herv.
20. Jetske Leffertstra (* 4 juli 1894 te Wijckel), woonde van 1900 - 1910 op Wijckel 37. Ned. Herv.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14.06.2019