Christelijke Lagere School
 
foto is zeker genomen tussen 1925 - 1930
deze foto kan genomen zijn na 12 mei 1928
 
klassenfoto 1927
 
klassenfoto 1927
foto beschikbaar gesteld door Cornelis (Kees) de Vries
 
1. Clara Visser, Ruigahuizen (*1921), 2. Hinke Visser (Ruigahuizen), 3. Geertje de Vries, Ruigahuizen (*1919), 4. Hotsche de Vries, Ruigahuizen (*1918), 5. Trijnus Verf (*1922), 6. Margje Visser, Ruigahuizen (*1920), 7. Hendrik van der Veer (*1919), 8. Sibbele Visser, Ruigahuizen (*1918), 9. Jan Tijsma, Ruigahuizen (*1921)
 
10. Rinske Weerman (*1919), 11. Ietje Weerman? (*1918), 12. Willemke Verf, Harich (*1917), 13. Afke Postma, 14. Rina Vermet (*1918), 15. Duco Poepjes (Kippenburg), 16. Wietske ten Woude, Ruigahuizen (*1916), 17. Jan Visser, broer van Antje, Wijckel (*1917), 18. Tie Tijsma, Ruigahuizen (*1917)
 
19. Klaaske Weerman (*1921), 20. Eeuwe Jan Verf, Harich, (*1920), 21. ?, 22. juffrouw Femmetje Gonggrijp, 23. Johannes Poepjes?, Kippenburg (*1924), 24. Sjoerdje Vermooten (*1922), 25. Kee Visser, 26. Pieter ten Woude, Ruigahuizen (*1922), 27. Antje Visser Wijckel (*1921), 28. ? Visser, 29. Ietje Weerman? (*1918), 30. ?
 
31. Cornelis de Vries, Balk (*1922), 32. Feite de Vries, Harich (*1920) (op 12 mei 1928 van Mirns en Bakhuizen naar Harich/Ruigahuizen), 33. Sake de Vries, Balk (*1920), 34. Willem Cornelis (Wim) Vermet (*1920), 35. Frederika Wagenaar (*1918), 36. Kornelis Rudolphus (Cees) Tijsma, Ruigahuizen (*1920), 37. Hittje Wijckelsma (*1918), 38. Piet Weerman (*1920)

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14.06.2019