Christelijke Lagere School
 
deze foto is zeker genomen tussen 1925 en 1930
deze foto kan genomen zijn na 12 mei 1928
 
circa 1932
 
circa 1932
foto beschuikbaar gesteld door de familie Groenewoud
 
1. ? 2. Jantje van der Wal, dochter van gemeentesecretaris van der Wal, (*1923) 3. Aukje Hottinga (*1922), 4. Duko Poepjes, 5. Ale Wijckelsma (*1921), 6. ? 7. ? 8. Siebren Leijenaar (*1923), 9. ? 10. ? 11. Durk de Vries (*1922) (op 12 mei 1928 van Mirns en Bakhuizen naar Harich/Ruigahuizen), 12. Jan Groenewoud jr (*1923).
 
13. Beeuw de Vries (*1923), 14. Geeske Duijf, getrouwd met Auke Visser, (*1923), 15. Jelle Groenewoud (* 1923), 16. Wijtske Hoekstra (*1923), 17. ? 18. juffrouw Femmetje Gonggrijp (*1886), 19. Johan Andries (Joop) Dijkstra, zoon van directeur zuivelfabriek (*1922), 20. ? 21. ? 22. Piet Dijkstra (*1923), 23. ? 24. ?
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14.06.2019