Christelijke Lagere School 1934
 
klassenfoto 1934
 
klassenfoto 1934
 
bovenste rij v.l.n.r.
1. Marten Haga, 2. Anne Bremer, 3. Jelle Groenewoud, 4. Roelof Groenewold, 5. Theo Groenewold, 6. Johannes Groenewold, 7. Jan Groenewoud, 8. Uilke Doorenspleet
2e rij van boven
9. juffrouw T. Kazemier, 10. Geert van Dijk, 11. Miek van Dijk, 12. Marten van Dijk, 13. Rinkje Doorenspleet, 14. meester Herman Rusch, 15. meester Metske Steffen Kramer
3e rij van boven
16. Mintje van Dijk, 17. Anne van Dijk, 18. meester Meindert Dijkstra, 19. Annie Fokkens, 20. Theo Dijkstra, 21. Piet Dijkstra,
4e rij van boven
22. Jeltsje Feenstra, 23. Hilbert Zeldenrust, 24. Wiepie van Terwisga, 25. Froukje de Jong, 26. Jan Gerding, 27. Hantsje Huisman, 28. Geeske Duif,
zittend vooraan
29. Annie Groenewoud, 30. Riek Dolsma, 31. Setske Strikwerda, 32. Aukje Hottinga
 
klassenfoto 1934
 
klassenfoto
foto beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries
 
bovenste rij v.l.n.r.
1. Jantje van der Wal, 2. Beeuw de Vries (zuster van Cornelis de Vries), 3. Cornelis de Vries, 4. Eppie Schram, 5. Duco Poepjes (Kippenburg), 6. ? Poepjes (Kippenburg), 7. Lykele Leijenaar, 8. meester Herman Rusch
 
9. meester Metske Steffen Kramer, 10. Trinus Verf (Harich), 11. Adri de Ruiter, 12. Sjoerdje Vermooten, 13. ? Leijenaar, 14. Akke Smink (Harich), 15. Hiltje Smink (Harich), 16. Sybren Leijenaar, 17. ? Poepjes (Kippenburg), 18. ? Poepjes (Kippenburg), 19. juffrouw T. Kazemier
 
20. Feike de Vries, 21. Trijntje Verf (Harich), 22. ?, 23. hoofdmeester Meindert Dijkstra, 24. ?, 25. Wiepkje de Wilde (Harich), 26. Nellie Kuiper, 27. Sjoerdje Dijkstra (Harich)
 
28. Bouke Jongsma, 29. Hieke Jongsma, 30. ?, 31. Hielkje Schram, 32. ?Egbert Schram, 33. Hendrik Koopmans, 34. Jappie Koopmans, 35. Roel Luyckx, 36. Piet ten Woude
 
Pottjewijd

De naam Pottjewijd werd in Noord-Nederland erg bekend door de duizenden familieportretten en schoolfoto’s die hij in zijn lange carrière als fotograaf maakte. Bijna op elke foto werd op de achterkant en soms ook op de voorkant de naam Pottjewijd vermeld.

<<< het logo van de Firma Pottjewijd aan de voorzijde van de schoolfoto's

 

laatste wijziging: 22 februari 2013