Christelijke Lagere School <<< 1935 >>> schoolreisje naar Schiphol?
 
schoolreisje Schiphol
 
schoolreisje naar Schiphol
foto beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries
 
v.l.n.r.
1. juffrouw Anna Klazina van der Brug, 2. ? , 3. mevrouw Rusch, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. ?, 8. ?, 9. ?, 10. ?, 11. Alie Groenhof, 12. Sjoerdje Vermooten, 13. Hitje Hiemstra, 14. meester Herman Rusch, 15. Nellie Kuiper, 16. meester Meindert Dijkstra, 17. ?, 18. Adri de Ruiter, 19. Jantje van der Wal, 20. meester Thijs Dijkstra, 21. ? , 22. Akke Smink, 23. ?, 24. Hieke Tuinier (Harich), 25. ?, 26. meester Metske Kramer
 
27. ?, 28. ?, 29. ?, 30. ?, 31. ?, 32. ?, 33. ?, 34. ?, 35. ?, 36. ?, 37. ?, 38. ?, 39. ?, 40. ?,
 
41. Duco Poepjes (Kippenburg) 42. ?, 43. Roel Luyckx, 44. ?, 45. Cornelis de Vries, 46. Jappie Koopmans, 47. Jelle Groenewoud, 48. ?, 49. ?, 50. ?, 51. ?, 52. Joop Dijkstra, 53. ?, 54. ?, 55. ?, 56. ?, 57. ?, 58. Auke Prins (Harich) , 59. ?
 
60.?, 61. ?, 62. ?, 63. ?, 64. ?, 65. ?, 66. ?, 67. Durk de Vries, 68. ?, 69. ?, 70. ?, 71. ?, 72. Trinus Verf (Harich) 73. ?, 74. ?, 75. ?, 76. ? de Jong (broer van Wisse de Jong te Harich) , 77. Wisse de Jong, 78. ?, 79. ?
 
schoolreisje schoolreisje
 
schoolreisje schoolreisje
 
schoolreisje schoolreisje
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14.06.2019