Christelijke Lagere School schooljaar 1948 - 1950?
 
schoolreisje
 
schoolreis naar Schiphol
foto 231-027 en namen beschikbaar gesteld door Boake Lyklema
 
1. Okke van der Wal, 2. Piet Groenewoud, 3. Bokke H. Lykelema, 4. Albert de Graaf, 5. Thewis Smit, 6. Pieter Hoekstra, 7. Sjoerd W. Haantjes, 8. Durk Zijlstra, 9. Marten Stegenga, 10. Hans van der Veer
11. Gerben Kuiper, 12. Sjoerd P. Haantjes, 13. Wim de Jong, 14. Bauke de Boer, 15. Durk de Boer, 16. Douwe Haitjema, 17. Tiny de Jong, 18. Janke de Wilde, 19 Sietske de Jong, 20. Jelle van der Goot
21. Pieter Hoving, 22. Johannes Jongsma, 23. Ruurd Visser, 24 Eling Koopmans, 25. Johannes Haringsma, 26. Lammert de Graaf, 27. Geert Prins, 28. Wietse Roskam, 29. meester Krol (Pieter Kroles), 30. meester Wieger Steegenga
31. Stoffel Roelevink, 32. juffrouw ? 33. meester Meindert Dijkstra, 34. Ina de Jong, 35 Sjirkje Lootsma, 36. Loes Luyckx, 37. Jantje de Graaf, 38. ??, 39. Fokje Kuiper, 40. Heleen van der Lee,
41. Jetske Keulen, 42. Jacoba Steegenga, 43. Geertje Feenstra, 44. Jeltje Stegenga, 45. ???
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 14-06-2019