Christelijke Lagere School schooljaar 1951-1952
klas 2 op 15 oktober 1951
klassenfoto 1951
 
klassenfoto klas 2 schooljaar 1951-1952
foto beschikbaar gesteld door Jacobus de Graaf
 
1. meester Wierda, 2. Tjalling van der Zee, 3. Jan de Jong (van Teeuwes) 4. Arjen Harkema, 5. Chris Hensbroek (van kamp Wyldemerk)
 
6. Geertje Stroop, 7. Geertje de Jong, 8. ? 9. Siepie Lootsma, 10. Geertje Mandemaker, 11. Lieneke Bokma, 12. Sjoukje Hoekstra, 13. hoofdmeester Dijkstra, 14. Afke Feenstra
 
15. ? 16. Tjitske van der Goot, 17. Eppie Dijkstra, 18. Reino Piersma, 19. Lucie van der Veer, 20. ? 21. ? 22. Marie Haitjema, 23. Fokje Kuiper
 
24. Simon Albada, 25. Menno Stoffelsma, 26. Meine Bosma, 27. Johannes Elgersma, 28. Jacobus de Graaf, 29. Jan de Jong, 30. Douwe Schotanus
 
klas 6 en 7
klassenfoto klas 6 en 7 schooljaar 1951-1952
 
klassenfoto klas 6 en 7 schooljaar 1951-1952
foto beschikbaar gesteld door Froukje van Soesbergen - de Jong
 
1. Sjoerd Haantjes, 2. Jopie de Ruyter, 3. Jaap Elgersma, 4. Roelie Wierda, 5. Luut de Vries
 
6. Wieberen de Jong?, 7. Aise Feenstra, 8. Jan Hensbroek, 9. Froukje de Jong, 10. Trijntje Smits, 11. Elly Bargeman, 12. Tine Wagenaar, 13. Janny Salverda, 14. meester Dijkstra,
 
15. Rinkje Haitjema, 16. Ruurdje van der Goot, 17. Janny Visser, 18. Akke Mandenmaker, 19. Nieske Visser, 20. Imkje Louwsma, 21. Jantje Breemer, 22. Aaltje Durkje de Jong, 23. Epie Sierdsma,
 
24. Kees Vellekoop, 25. Jan de Roest, 26. Wiebe Hoekstra, 27. Koos Mandenmaker, 28. Arie Lootsma, 29. Meinze Kuiper, 30. Hendrik van der Goot
 

 

laatste wijziging: 15 maart 2011