Christelijke Lagere School schooljaar 1952-1953
 
klas 4
klas 4 1952-1953
 
klas 4 1951-1952
foto beschikbaar gesteld door Hannie Riemersma - de Jong
 
1. meester Dijkstra, 2. , 3. , 4. Nico Wierstra, 5. Hans van der Goot, 6. Fedde van der Zee, 7. , 8. Jopie Betsema, 9. , 10. , 11. Hendrik Schilstra, 12. juf Kentson
 
13. Sietse Wierda, 14. Hannie de Jong, 15. Wimmie Bouma, 16. Anke Hielkema, 17. Millie de Groot, 18. Greetje Bargerman, 19. Nelie Winters, 20. Antje de Jong, 21. Hennie van Hout, 22. Marijke Smink, 23. Tineke van der Wal, 24. Jopie Roskam,
 
25. Oetie de Vries, 26. Marijke Boekholt, 27. Sietske Jongsma, 28. Corrie Haitjema, 29. , 30. Sjoukje Haantjes, 31. ? 32. ? 33. Joukje de Kroon, 34. Froukje de Kroon, 35. Margriet Schotanus, 36. Antje Steegenga, 37. Geeske van der Goot,
 
38. , 39. Piet de Graaf, 40. , 41. Johannes de Jong, 42. Willem Eppinga, 43. Sietse Bremer, 44. de Jong, 45. , 46. Hielke Tromp, 47. Anne Elgersma
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15.06.2019