Christelijke Lagere School schooljaar 1953-1954
 
klassenfoto
 
klassenfoto
foto 187-001 beschikbaar gesteld door Rinske van der Made - van Dijk
 
1. juf Kentson, 2. Gerrit Haantjes, 3. Jouke Hoekstra , 4. Jelle de Jong (van smid de Jong), 5. ?, 6. meester Nijholt,
7. Wopke Albada, 8. ? , 9. Marijke Smink?, 10. ?, 11. Ans Bosma, 12. Jetske Salverda, 13. Jannie Winters, 14. ?
15. ?, 16. Zuske de Jong (van schoenhandel de Jong), 17. ?, 18. ?, 19. ?, 20. Rinske van Dijk, 21. ?,
22. Klaas de Jong, 23. ? Schilstra (Harich), 24. Bennie de Groot, 25. Herke van Rijs, 26. Jelle Hielkema, 27. Doede de Vries
 
 
De Bolster 1953 1954
 
De Bolster 1953 1954
foto 354-006 beschikbaar gesteld door Jan de Oude
 
1. meester Jan de Oude, 2. Klaas Koopmans, 3. Nico Wierstra, 4. Willem Eppinga, 5. Eling Dijkstra, 6. Evert Bergsma, 7. Johannes Betsema, 8. Henk Brouwer, 9. Willem Hielkema, 10. Sieger Falkena, 11. Durk de Vries, 12. meester Nijholt,
13. Annigje Louwsma, 14. Hinke Nijholt, 15. Joukje de Kroon, 16. Geeske Visser, 17. Japke Klijnsma, 18. Foekje Kuiper, 19 Fokje Schotanus, 20. Koosje Mulder, 21. Jantje Huisman. 22. Adri Ykema, 23. Louw Wieger Roelevink, 24, Gerrit Marten van Rijs, 25. Menno Tiersma, 26. Jelle Kuiper
27. Marijke van Hout , 28. Riemke Albada, 29. Gerda Hoekema, 30. Annie Visser, 31. Fetje Betsema, 32. Klaske Stegenga, 33. Bettie de Jong, 34. ?, 35. Jannie Jongstra, 36. Hennie van der Veer, 37. Ineke Jongsma
38. Hans Schram, 39. Jan de Kroon, 40. Jan Betsema, 41. Johannes de Jong, 42. Roel Zuiderbaan, 43. Hans de Boer, 44. Wiggele Haringsma, 45. Andries Roskam, 46. Klaas Visser
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15.06.2019