Christelijke Lagere School schooljaar 1954-1955
klas 4 en 5
klassenfoto 1954
 
klassenfoto 1954
foto 070-001 beschikbaar gesteld door Jacobus de Graaf
 
1. meester Bergsma, 2. Siebolt de Vries, 3. Anne Jan Smid, 4. Jan de Kroon, 5. Jacobus de Graaf, 6. Frans Menduapessy, 7. Chris Hensbroek, 8. Wiebren Klijnsma, 9. Klaas Dijkstra, 10. Herman Stad, 11. Arjen Harkema
 
12. Feiko ? 13. Johannes van der Goot, 14. Siepie Lootsma, 15. Geertje Betsema, 16. Geertje de Jong, 17. Jantje Hielkema, 18. Gesien Jongsma, 19. Afke Feenstra, 20. Willie Betsema, 21. Grietje Brouwer, 22. Jannie Feenstra, 23. Jantje Albada, 24. hoofdmeester Nijholt, 25. Wiepie Visser
 
26. Tjalling van der Zee, 27. Aaltje Kuiper, 28. Lucie van der Veer, 29. Tjitske van der Goot, 30. Reino Piersma, 31. Geertje de Jong, 32. Meithy Menduapessy, 33. Eppie Dijkstra, 34. Nieske ?, 35. Lieneke Bokma, 36. Sjoukje Hoekstra, 37. Fokje Kuiper
 
38. Jelle Postma, 39. Anton Stulp, 40. Jan de Jong, 41. Wopke Haantjes, 42. Simon Albada, 43. Douwe Schotanus, 44. Meine Bosma, 45. Jan de Jong (van Teeuwes de Jong), 46. Johannes Elgersma
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 16-08-2020