Christelijke Lagere School schooljaar 1955-1956
klas 6
De Bolster
 
De Bolster
foto beschikbaar gesteld door Tjitske van der Goot
Schoolreisje van de 6e klas in juni 1956 naar dierenpark Emmen.
 
1. meester Eeltje Nijholt, 2. Douwe Schotanus, 3.  ?, 4.  ?, 5. Meine Bosma, 6. Jan Piebe de Jong, 7. ?, 8.  ?, 9. Jantje Albada, 10. Siepie Lootsma, 11.  ?,
12.  ?, 13.  ?, 14.  Wopke Haantjes, 15.  Siemen Albada, 16.  ?, 17.  Fokje Kuiper,
18.  Johannes van der Goot, 19.  ?, 20.  Sjoukje Hoekstra, 21.  Lineke Bokma, 22.  Geertje de Jong, 23. Tjitske van der Goot, 24.  Eppie Dijkstra, 25.  Greetje Bargerman, 26.  Wiepie Visser, 27.  Reina Piersma.
 


 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15.06.2019