Christelijke Lagere School schooljaar 1956-1957
 
klas 1
klassenfoto 1e klas
 
1e klas
foto 138-003 beschikbaar gesteld door Jantje van der Meer - Feenstra
 
1. Sape Klijnstra, 2. Jacob de Vries, 3. Jan Zuiderbaan, 4. Roel de Boer, 5. Douwe de Jong, 6. Peke Hoekstra, 7. Henk Kramer 8. Reitze Postma, 9. meester Nijholt,
 
10. Aleida Faber, 11. Jeltje Breemer, 12. Lieuwkje Albada, 13. Emmy de Jong, 14. Eekje van Rijs, 15. Nanny Feenstra, 16. Aniie ?, 17. Anneke van der Veen,
 
18. Nely Woudstra, 19. Jantje Feenstra, 20. Foekje Bakker 21. juf Wassenaar 22. Hansje Boekholt, 23. Coby Falkena, 24. Coby van den Bogert, 25. Truusje ten Boom, 26. Willy Visser, 27. Ria Zuiderbaan
 
28. Japie Bakker, 29. Durk Tuinier, 30. ?, 31. Gerben de Vries, 32. Tjeerd Bosma, 33. Gerrit Miedema, 34. Roel ?
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15.06.2019