Christelijke Lagere School schooljaar 1957-1958
 
klas 1 en 2
CBS De Bolster
 
CBS De Bolster 1957
foto beschikbaar gesteld door ??
 
1. ?, 2. ?, 3. Johannes Betsema, 4. Bram van Dijk, 5. Jan van Rijs, 6. Siemen de Jong, 7. Henk Feenstra, 8. meester Nijholt,
 
9. ?, 10. Ietsje Wierstra, 11. Anneke Woudstra, 12. Feikje Smink, 13. Ottie Huisman, 14. Tineke Betsema, 15. Afke Hielkema, 16. Liesje Haga, 17. Frouke Schilstra, 18. Jetty Albada,
 
19. Uilkje de Jong, 20. Martha de Kroon, 21. Maaike de Jong, 22. juf ? , 23. Hanneke Stegenga, 24. Rika Stegenga, 25. Wiepie van der Veer, 26. ?, 27. ?, 28. Geertje Weerman,
 
29. Pier Soepboer, 30. Hessel vd Zee, 31. Klaas de Jong , 32. Sjoerd de Groot, 33. Douwe de Vries, 34. Jan van der Berg, 35. Sytse Koopmans
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15.06.2019