Christelijke Lagere School schooljaar 1960-1961
 
klas 3
klassenfoto
 
klassenfoto
foto 138-004 beschikbaar gesteld door Jannie van der Meer - Feenstra
 
1. Anneke van der Veen, 2. Emmy Jongstra, 3. Pieta Dukel, 4. Lieuwkje Albada, 5. Eekje Schilstra, 6. meester Wiersma, 7. Rinske Albada, 8. Coby van den Bogert, 9. Hansje Boekholt,10. Bertha Weerman, 11. Nannie Feenstra, 12. Sape Klijnsma, 13. meester Koudenburg,
 
14. Geertje Hoogeveen, 15. Ria Zuiderbaan, 16. Akke Weerman, 17. Truusje ten Boom, 18. Duliena van der Weit, 19. Jantje Feenstra, 20. Jannie Geertsma 21. Willy Visser, 22. Foekje Bakker, 23. Ineke Wijkhuijs, 24. Yge van Dijk, 25. Jappie Bakker, 26. Douwe Hiemstra,
 
27. Henk Kramer, 28. Roel van Meer, 29. Durk Tuinier, 30. Jan Klijnsma, 31. Gerben de Vries, 32. Peke Hoekstra, 33. Afke Reijenga, 34. Nely Woudstra, 35. Jeltje Breemer, 36. Fetje Klijnstra, 37. Coby Falkena,
 
38. Roel de Boer, 39. Sieger Hornstra, 40. Gerrit Miedema, 41. Jan Zuiderbaan, 42. Tjeerd Bosma, 43. Jan Haga, 44. Pier Soepboer, 45. Douwe de Jong, 46. Jacob de Vries, 47. Menno Schotanus
 

 

laatste wijziging: 1 november 2017