Christelijke Lagere School schooljaar 1961-1962
 
klas 5
klas 5 1962
 
klas 5 1962
foto 318-001 beschikbaar gesteld door Bram van Dijk
1. Maaike de Jong, 2. Martha de Kroon, 3. Jannie de Jong, 4. Hanneke Stegenga, 5. Rika Stegenga, 6. Otty Huisman, 7. Rinske Hoogeveen, 8. Wiepie v.d.Veer, 9. hoofdmeester Koudenburg
10. Afke Hielkema, 11. Froukje Schilstra, 12. Geertje Weerman, 13. Tineke Betsema, 14. meester Albert Zuiderhof, 15.Jan ten Boom, 16. Henk Feenstra, 17. Johannes Betsema, 18. Sytse Koopmans. 19. Jan van den Berg
20. Jetty Albada, 21. Lies Haga, 22. Uilkje de Jong, 23. Feikje Smink, 24. Jan van Rijs, 25. Douwe Bakker, 26. Bram van Dijk, 27. Jelle van Dijk
28. Yme Schilstra, 29. Piet Dijkstra, 30. Uilke van Dijk, 31. Siemen de Jong, 32. Jelle de Jong, 33. Wouter de Vries, 34. Hessel van der Zee, 35. Klaas de Jong.

 

klas 6
klassenfoto 6e klas 1962
 
6e klas 1962
foto 085-005 beschikbaar gesteld door Geertje Koopmans-de Jong
 
1. Meine de Vries, 2. Piet Hoogeveen, 3. Ittie de Vries, 4. Geertje Visser, 5. Froukje ten Woude, 6. Wietske de Haan, 7. Margje Haitsma, 8. Feikje Brouwer, 9. Otsje Nieuwenhuis, 10. Annie Winters,
11. Jentje Larooy, 12. Jappie Mulder, 13. Jan Thijs Wijkhuis, 14. Meine van der Zee, 15. meester Koudenburg, 16. Melle van der Goot, 17. Doede Hoekstra, 18. Jeltje de Vries, 19. Oppie Roelevink
20. Gosse Jongstra, 21. Wimke Koopmans, 22. Irene Koelewijn, 23. Carla Schotanus, 24. Pieteke Schurer, 25. Geke de Jong, 26. Jouke Brouwer
27. Piet Visser, 28. Bate Buma, 29. Piet Koudenburg, 30. Johan Haringsma, 31. Feike Geertsma
 
aanvulling van de namen door Otty Reekers-Nieuwenhuis
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15.06.2019