Christelijke Lagere School schooljaar 1964-1965
 
klas 5 ? en 6 ? schoolreisje naar Arnhem
De Bolster 1964-1965
 
De Bolster 1964-1965
foto 355-002 beschikbaar gesteld door Alie Elgersma - Boersma
 
1. Piet Weerman, 2. Frits de Groot, 3. ....Wijkhuis, 4. ? , 5. ? , 6. ? , 7. .....Salverda, 8. Grietje de Vries, 9. Richtje Koudenburg
10. Sjoeke Mulder, 11. Wietze de Vries, 12. ? , 13. Bobbie Schram, 14. Johannes Groenewold, 15. ? , 16. Joke Koopman, 17. Martha de Kroon, 18. ..van der Meer , 19. ?
20. Sjors de Groot, 21. , 22. .... la Roi, 23. Marten Piet Hornstra, 24. Donnie Schram, 25. Henk la Roi, 26. ? , 27. Annie van Dijk, 28. ? , 29. Schelte van Heemstra
30. Chris Schotanus, 31. , 32. .. de Jong, 33. Anneke Nieuwenhuis, 34. Dirk de Boer, 35. ? , 36. Marijke v.d Bogert, 37. Anneke v.d. Veer, 38. Attje v.d. Zee, 39. Pietie Mous

40. ? ,41. Aaltje van Dijk , 42. Thys Dijkstra, 43. Margje Zuiderbaan, 44. Tine Falkena, 45. Durkje Zuiderbaan,

46. meester Koudenburg, 47. mevrouw Koudenburg - Janzen, 48. juf de Wilde, 49. juf Boersma, 50. meester Zuiderhof, 51. mevrouw Zuiderhof, 52. mevrouw Oord, 53. meester Oord, 54. stagiare uit Balk ? ...Koopmans

 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 15.06.2019