6e klas Christelijke Lagere School 1970 / 1971
 
1970/1971
 
1970/1971
 
bovenste rij v.l.n.r.
1. meester Bierman, 2. Hittie Hornstra, 3. Wietske van der Goot, 4. Hendrik van der Weit, 5. kwekelinge Buisman, 6. Siebolt Veldstra, 7. Bauke Geertsma, 8. Roel Zuiderbaan, 9. Henk Luyckx, 10. Bert van der Iest.
2e rij van boven
11. Wiepkje Schram, 12. Antje Smink, 13. Mieke Hiemstra, 14. Grietje de Vries, 15. Geertje Winia, 16. Freerk Ottema, 17. Fedde de Jong, 18. Hendrik van Dijk, 19. Jan Willem van Heemstra, 20. Hendrik Mous, 21 Johnny Bosma
3e rij van boven
22. Wietse de Vries, 23. Berna Schra, 24. Thea Weerman , 25. Hannie Koopmans, 26. Jannie Reijenga, 27. Grietje Mulder, 28. Anne Bremer, 29. Tjitte Jan de Jong, . 30. Hielke Tijsma, 31. Wiebe Visser
Niet op de foto staat Theunis Luinenburg die op 15 juni 1971 plotseling is overleden.
 
foto beschikbaar gesteld door Mieke van Zuiden - Hiemstra
 

 

laatste wijziging: 25 januari 2009