Christelijke Lagere School schooljaar 1979-1980
 
klas 3 en 4
klassenfoto klas 4 schooljaar 1979 1980
 
klassenfoto klas 4 schooljaar 1979 1980
foto beschikbaar gesteld door meester Harkema
 
1. Jouwert Bosma, 2. Michiel Popkema, 3. Evelyn Ekkel, 4. Wijnand Haantjes, 5. Anne Betzema, 6. Sissi de Kroon, 7. ? Bakker, 8. Magret de Boer,
 
9. Petra ? Holkema, 10. Esther Nieuwkoop, 11. Boudie Albada, 12. Wiebren van der Zee, 13. Froukje de Kroon, 14. Geertje Samplonius, 15. Gerda Boersma, 16. Hilde Roskam, 17. Ria Luinenburg, 18. meester Harkema,
 
19. Sebastiaan de Groot, 20. Johan Apperloo, 21. Aäron Huisman , 22. Boudina Kroes, 23. Leonard Sprik, 24. Wilco Kronemeijer, 25. Tineke Dijkman
 
klas 4 1980
 
klas 4 1980
foto 214-003 beschikbaar gesteld door Truike Stegenga-Trinks
 
1. Peter Visser, 2. Wouter Glashouwer, 3. Hans Meruma, 4. Sylvia Werkhoven, 5. meester Wind, 6. Jette Roelevink, 7. Harry Gijzen, 8. Tine-Annie Hoekstra, 9. Jakob Mink
 
10. Angela Alkema, 11. Klaas Elzinga, 12. Alie Glashouwer, 13. Griet Koopmans, 14. Marjan Hiemstra, 15. Boukje Haantjes, 16. Ingrid Riemersma, 17. Wiebe-Jan Elgersma, 18. Peter-Jarst Spoelstra
 
19. Roelof Vogelzang, 20. Anneke Gijzen, 21. Afke Hoekstra, 22. Jenny Klijnsma, 23. Marten Zeldenrust, 24. Francisca Nieuwets, 25. Jan Reinsma, 26. Truike Trinks
 
27. Gerrit Dijkstra, 28. Baukje Boersma, 29. Pier Schram, 30. Willem van Dalen, 31. Gerco de Vries
 

 

laatste wijziging: 16 juni 2013