Christelijke Lagere School schooljaar 1985-1986
groep 6
klassenfoto groep 6 schooljaar 1985 1986
 
klassenfoto groep 6 1985 1986
foto beschikbaar gesteld door meester Harkema
 
1. meester Harkema, 2. Remco Feenstra, 3. Jeltsje van der Heide, 4. Titia Falkena, 5. Bouke van der Goot, 6. Jacob Koopmans
 
7. Marcel Reinsma, 8. Jakobus Kingma, 9. Marco Schotanus, 10. Hittie van der Goot, 11. Gert Bouke Albada, 12. Hinke Spijker,
 
13. Jeannet Slippens, 14. Ido de Vries, 15. Freddy Jongstra, 16. Durk Wiebe Geertsma, 17. Rixt Postma, 18. Geraldien ? Draaier ,
 
19. Jouke Tuinier, 20. Mered de Vries, 21. Tirza Kingma, 22. Gabrita de Vries
 

 

laatste wijziging: 16 juni 2013