Christelijke Lagere School schooljaar 1989-1990
groep 6
klassenfoto groep 6 1989-1990
 
klassenfoto groep 6 schooljaar 1989-1990
foto beschikbaar gesteld door meester Harkema
 
1. Conchita de Groot, 2. André Geerdink, 3. Tineke Doeven, 4. Hans Harkema, 5. Janneke Geertsma?, 6. Jurjen Timmerman, 7. Haitske Heeringa, 8. Dirk Anco Albada, 9. meester Harkema,
 
10. Freerk van der Zee, 11. Stefan Kuperus, 12. Kyra Betsema, 13. Jitske Heeringa, 14. Frans Pieter de Kroon, 15. Hilde de Vries, 16. Jeroen Hofstra?, 17. Hidde Boersma, 18. Ruurdtje Veenstra, 19. Anita Boonstra, 20. Hiltsje Meinsma, 21. Peter Schilstra,
 
22. Stefan Stegenga, 23. Mario Kramer, 24. Wieger Jan de Vries, 25. Froukje Geertsma? , 26. Gerrit Tamminga, 27. Elise van Rijs, 28. Mathieu Hofstra? , 29. Marieta de Haan, 30. Bernard Gijzen, 31. Marja Falkena, 32. Nelleke Dinkla,
 
33. Fokke Tuinier, 34 Jochem Wijnia
 

 

laatste wijziging: 22 december 2008