Christelijke Lagere School schooljaar 1995-1996
groep 6
klassenfoto groep 6 schooljaar 1995-1996
 
klassenfoto groep 6 schooljaar 1995-1996
foto beschikbaar gesteld door meester Harkema
 
1. Jelle Datema, 2. Erwin de Koning, 3. Karin Visser, 4. Ytsje Geertsma, 5. Jakob Henk Mulder, 6. meester Harkema,
 
7. Aldert Nooitgedagt, 8. Ingrid Stegenga, 9. Jeltsje Boersma, 10. Soekimah de Groot, 11. Jelle Dijkstra, 12. Ankemarije Dam, 13. Foppe de Jong,
 
14. Kayan Chiu, 15. Fokje Muizelaar, 16. Sharifa Maduro, 17. Kim van der Schaaf, 18. Heleen Stoer, 19. Sigrid Timmerman, 20. Marinus Huitema, 21. Peter Bergsma, 22 Karst Geertsma, 23. Johannes Haga, 24. Maurice Meijer, 25. Gosse Zuiderbaan
 

 

laatste wijziging: 22 december 2009