Christelijke Lagere School schooljaar 1998-1999
groep 6
klassenfoto groep 6 schooljaar 1998-1999
 
klassenfoto groep 6 schooljaar 1998-1999
foto beschikbaar gesteld door meester Harkema
 
1. Ayelt van Zuiden, 2. Feike Visser, 3. Jurjen Timmerman, 4. Johan Geertsma, 5. Freddy Kramer, 6. Nikos Leijenaar, 7. Erik Draaier, 8. Frans van der Weit, 9. Nickel Nzoko, 10. Femke de Vries, 11. Heleen Hoogeveen, 12. Nynke Seinen,
 
13. Niels Wijnia, 14. hans Meinsma, 15. Klaas Wijbenga, 16. Schelte Smid, 17. Ronald Mennega, 18. Jeffrey Evers, 19. Minke Wink, 20. Vera Kabout, 21. Sanne de Kroon, 22. Corlina Waninge, 23. Marita van Dijk, 24. Gerbrich Eisma, 25. Tineke Zeldenrust, 26. Sarian van Rijs, 27. Jo Anne Lemstra, 28. Tineke Zuiderbaan, 29. Rike Nooitgedagt
 

 

laatste wijziging: 22 december 2008