Christelijke Lagere School schooljaar 2001-2002
groep 6
klassenfoto groep 6 schooljaar 2001-2002
 
klassenfoto groep 6 schooljaar 2001-2002
foto beschikbaar gesteld door meester Harkema
 
1. meester Harkema, 2. Klaas Bijlsma, 3. Cathy Bloem, 4. Wietse Stellingwerf, 5. Liselotte Huisman, 6. Catrien Reitsma,
 
7. Ruurd de Jong, 8. Sandra Wink, 9. Marga Schaper, 10. Niels Osinga, 11. Bouke Lijklema, 12. Richard Evers, 13. Gerrit-Jan Breeuwsma, 14. Ytsje de Vries , 15. Cornelis Spijker
 
16. Geert Prins, 17. Erik Mennega, 18. Mandy de Graaf, 19. William Kuiper, 20. Irene Hoogeveen, 21. Sander Kooistra, 22. Marit Kramer, 23. Jildert Apperloo, 24. Sjoerdje Tijsma
 
 
groep 8
klassenfoto groep 8 schooljaar 2001-2002
 
klassenfoto groep 8 schooljaar 2001-2002
foto beschikbaar gesteld door de familie Groenewoud
 
1. Jeroen Pietersma, 2. Klaaske Langenberg, 3. Esther Veenstra, 4. Else Lyklema, 5. Fleur Molenaar, 6. meester Dam,
 
7. Kirsten Stoer, 8. Jeannet Kuit, 9. Mariska Kuiper, 10. Nely Smid, 11. Feije Groenewoud, 12. Marlies Voogd, 13. Susanne Kuit, 14. Siebren Bandstra, 15. Bauke van Loon, 16. Dolinda Draaier
 
17. Wessel Spijker, 18. Lucia Jonker, 19. Marije Reijenga, 20. Johanna Eisma, 21. Amarins Muizer, 22. Epke Werkman, 23. Nelleke Kranenburg, 24. Yke Jan de Vries, 25. Laura Bruinsma
 
26. Arjen van Keulen, 27. Douwe Minkema, 28. Gideon de Jong, 29. Anna van de Lagenmaat, 30. Bauke Gosse Haga, 31. Matteo Bergsma, 32. Femke Tijsma, 33. Rienk Apperloo
 

 

laatste wijziging: 15 december 2008