Katholieke Lagere School schooljaar 1947
 
hele school
gehele school
 
gehele school
foto beschikbaar gesteld door mevr. G. Veltman - Siemonsma
Het eerste schoolgebouw (1929) van de St. Ludgerusschool stond aan de Raadhuisstraat in Balk naast de Rooms Katholieke Kerk. Het gebouw is nu in gebruik als woningen voor twee gezinnen. In 1979 is het huidige schoolgebouw aan de Siemen de Jongstrjitte in gebruik genomen.
 
1. Sjoerd van der Werf , 2. Fransje van Dijk, 3. Hettie Haarsma, 4. Maria Müller, 5. Dineke Hoekstra, 6. Neeltje Altena, 7. Riemke van der Werf, 8. Agatha Teernstra, 9. Wobby Mous,
 
10. Vronie van der Weij, 11. Rika Bosman, 12. Annie Zoetemeijer, 13. Herman Mous, 14. Johannes Draaijer, 15. Gauke Hijlkema, 16. Theo Boltjes, 17. Jurjen Teernstra, 18. juf Margaretha Bijlholt, 19. Adrie Siemonsma,
 
20. Sjoukje Mous, 21. Tine Dölle, 22. Odillia Knück, 23. Sjoerd Asma, 24. Marie Hettinga, 25. Lambertus Altena, 26. Jo Wortman, 27. Anno Gersjes, 28. Jetske Bosman, 29. Gretha Haarsma,
 
30. Uilkje Gersjes, 31. Jeltje Draaier, 32. Froukje Asma, 33. Dineke Gersjes, 34. Piet Thibaudier, 35. Jo Bonekamp, 36. Willy van der Werf, 37. Piet Veltman, 38. Geesje Hoekstra, 39. Geertje Siemonsma
 
40. meester Nico van Velzen, 41. Agatha Siemonsma, 42. Tjebke van der Werf, 43. Anton Kramer, 44. meester Bouke Fluitman, 45. Marines Poth, 46. Jule Hettinga, 47. Doortje Hettinga, 48. Annie Hoekstra, 49. Duky Mous
 
50. Joke Bakker, 51. Tea ten Bokkel, 52. Annie Draaier, 53. Iepie Brouwer, 54. Jannie van der Werf, 55. Tiety Hijlkema, 56. Boukje Mous, 57. Corrie Hoekstra, 58. Liesbeth Bruining, 59. Tine Altena
 
60. Berend Altena, 61. Durk D Wortman, 62. Johan Pot, 63. Adriaan Poth, 64. Freddy van der Werf, 65. Herman Boltjes, 66. Paul Dölle, 67. Obe Veltman, 68. Piet van der Weij, 69. Durk Veltman
 
70. Sidon Wortman, 71. Bobbie Kramer, 72. Petie Dölle, 73. Jopie de Winter, 74. Joop Mous, 75. Jan Dölle, 76. Jacob Mous, 77. Age Fluitman, 78. Ike Mous, 79. Durk H. Wortman
 
80. Rein van der Werf, 81. Hendrik Folmer, 82. Bertus van der Werf, 83. Durk Bosman, 84. Arnold Hijlkema, 85. Stefan ten Bulte, 86. Fokke Gersjes, 87. Japie Hettinga, 88. Monie Wortman, 89. Vronie van der Werf
 
namen met dank aan de familie Veltman uit Balk
reacties graag via email
 

 

laatste wijziging: 25 mei 2014