Christelijke Lagere Landbouwschool
 
landbouwschool
Het schoolgebouw aan de Wilhelminastraat in Balk
 
landbouwschool
aanbesteding landbouwschool
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1929
bron: Leeuwarder Courant van 22 november 1929
 
Landbouwschool
bron: Fan Fryske Groun 11 april 1930
 
Verslag van de officiele opening op 7 mei 1930 in de Leeuwarder Courant van 8 mei 1930.
 
opening school
 
opening landbouwschool
 
Woensdag 7 mei had de officieele opening plaats van de nieuwe Chr. landbouwschool te Balk. Verschillende sprekers voerden hierbij het woord. Onder de talrijke genoodigden bemerkten wij den heer Wontermann Inspecteur van het Landbouwonderwijs, den heer Brinkman Rijkslandbouw consulent. Burgemeester Gaikema de beide wethouders keuning en S.D. de Vries. We geven hier een foto van het bestuur met genoodigden.
bron: Fan Fryske Groun 16 mei 1930
1. burgemeester Gaaikema, 2. wethouder Abe Keuning, 3. inspecteur ir. Brinkman, 4. Jochem de Ruiter; hoofd van de school, 5. Willem Hielkema, 6. Sjoerd de Vries, voorzitter, 7. Hylke Brants van der Goot, 8. Wiebren van der Heide, 9. Wijtze Hilderda, 10. Siemen Albada, 11. P. Betzema, 12. Bernardus de Vries, 13. P. Boomsma, 14. Thijs van Hout; aannemer, 15. Klaas van Hout; gemeentesecretaris
 
landbouwschool
 
 

opening in 1930

1930 hele school

klas 1935

1935

klas 1938

1938

landbouwschool

1942

landbouwschool 1943

1943

landbouwschool 1944

1944

 

landbouwschool

1949

landbouwschool

circa 1950

klas 1957

1957

Landbouwschool 1958

1958

april 1959

1959

 

landbouwschool 1966

1966

1967

1967

     
  jaartal onbekend  

onbekend

536-001

onbekend

536-002

onbekend

536-003

onbekend

536-004

foto's uit het archief van de landbouwschool onder deze link grote foto's

onbekend

536-005

onbekend

536-006

 

 

onbekend

536-009

     
 
voormalige landbouwschool
 
Dezelfde school op 1 juli 2007 thans bewoond door de familie Huisman. Bij een recente restauratie is de gevelsteen van de vroegere school weer te voorschijn gekomen.
 

 

laatste wijziging: 14 december 2014