1938-1939? Lagere Landbouwschool te Balk
 
landbouwschool 1938
 
landbouwschool 1938
foto beschikbaar gesteld door Antje Laagland-Bouma
 
staand:
1. Sieger Planting, 2. Wisse de Jong (Balk), 3. Klaas van Gosliga (Ypecolsga), 4. Minne Bruinsma (Wijckel), 5. Chris Demmer (Harich), 6. Gabe Draaier (Molkwerum), 7. Fijte de Vries (Balk) 8. Piet Veldstra (Molkwerum), 9. Johannes Wierda (Koudum)
tweede rij zittend op stoelen:
10. Jurjen Bouma (Molkwerum), 11. Auke Hiemstra (Nijega), 12. Dirk van der Zee (Rijs), 13. ?, 14. Jan de Vries (Warns), 15.meester de Ruiter, 16. Bernard de Jong
onderste rij op de grond:
17. Anne Winia (Follega), 18. Bouwe Sikkes (Spannenburg), 19. Bart van de Meer (Koudum)
 
Landbouwschool Harich
 
Landbouwschool Harich
foto beschikbaar gesteld door Antje Laagland-Bouma
 
staand:
1. ?, 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. Jurjen Bouma, 8. ?, 9. ?, 10. ? , 11. ?, 12. ?, 13. ?, 14. ?
zittend:
15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. ?
 

 

laatste wijziging: 14 maart 2018