1942 Lagere Landbouwschool te Balk, examenklas
 
landbouwschool examenklas 1942
 
landbouwschool 1942
bron: Balkster Courant van 5 december 1985; foto ingestuurd door J. Tuinier te Harich
lijst geslaagden in 1942 uit het archief van de CSG
 
Boven v.l.n.r.:
Klaas H. Kuiper (Elahuizen), Tjitte T. Visser (Ypecolsga; Californië), Stoffel B. Haagsma (Wijckel; Baarn), Durk Bouma (Harich), Jan Jongstra (Wijckel; Balk), Hendrik Kooistra (Sondel; Joure), nummer 4 Wiebe U. Boersma (Oudemirdum; Balk),
2e rij
Wiepke de Jong (Harich; Brekkenpolder), nummer 16 meester Jochem de Ruiter, Jouke D. Tuinier (Harich), Siemen Smink (Sondel; Oudemirdum)
3e rij
Luitje A. Dooper (Ruigahuizen), Jan A. Hoekstra (Tjerkgaast; Joure), Hans de Jong (Lemmer; ? ) , Uilke K. Bangma (Nijemirdum; Lemmer), Klaas Deinum (Sondel), Jan U. de Kroon (Oudemirdum), Halbe Bouma (Warns), Hendrik Aukes (Indijk; Ypecolsga), Tie de Jong (Harich), Tjibbe Bakker (Mirns; Tijnje), Anne Boersma (Warns), Roelof R. de Jong (Nijemirdum), Bouke J. Albada (Wittebrug; Hemelum), Sietse van der Werf (Sloten) , Tjitse Semplonius (Spannenburg), Jan Jaarsma (Langweer; Canada), Uilke S. Bangma (Nijemirdum), Gerard Bruinsma (Sondel, Canada)
 
Oproep!!
Volgens mij klopt er iets niet met de namen. Het bijschrift is zoals het in de krant heeft gestaan.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online:16 mei 2019 laatste wijziging: 29-10-2023