1943 Lagere Landbouwschool te Balk, examenklas
 
landbouwschool
 
landbouwschool 1943
foto beschikbaar gesteld door Klaas Witteveen
lijst geslaagden in 1943 uit het archief van de CSG
 
1. ?, 2. ? , 3. ?, 4. R Sybrandy?, 5. Klaas Witteveen, Mirns
13. meester Jochem de Ruiter
17. Jan Kramer, Ruigahuizen, 21. Lubbert Dooper, Ruigahuizen, 22. ?, 23. ?,
25. Frank de Vries, Mirns
 
 
 

 

laatste wijziging: 4 juli 2014