circa 1950 klas ? Lagere Landbouwschool te Balk
 
landbouwschool
 
landbouwschool
foto 243-001 beschikbaar gesteld door Renske Luinenburg-Poepjes
 
1. Siebe Couperus (Molkwerum), 2. Maurits Veltman (Harich), 3. Age Luinenburg (De Dollen, Oudemirdum),
, 4. Wieger Smits (Wijckel), 5. Dominicus Visser (Oudemirdum), 6. Sybolt van der Meer (Oudemirdum, De Skou),
, 7. Jan de Koe (Molkwerum), 8. Henk van der Wey (Bakhuizen), 9. Haring Tuinier (Harich),
10. Broer van Dijk (Harich, Lykwei 1), 11. Antoon Kramer (Sondel), 12. Gerlof Swart (Wijckel),
13. meester Bargerman, 14. Meine Hoekstra (Nijemirdum), 15. Lykle Mulder (Wijckel),
16. Fedde Visser (Wijckel), 17. Jelte de Vries (Koudum), 18. Jetze de Boer (Warns),
19. Piet Winia (Elahuizen), 20. Klaas Kramer (Molkwerum)
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 augustus 2017 laatste wijziging: 29-10-2023