1957 Lagere Landbouwschool te Balk
 
landbouwschool 1957
 
landbouwschool
fot 176-003 archief HWG
 
1. Hendrik Folmer, 2. Doekele Jelte Dijkstra, 3. Bargerman, 4. Tjeerd Wiersma, 5. Jacob Elgersma, 6. Jan de Vries, 7. Folkert Windt, 8. Eelke Westra, 9. Petrus Lootsma, 10. Atse Schaap, 11. Jan van der Bij, 12. Jelte Eppinga
13. Nico Weitenberg, 14. Luit de Vries, 15. Piet Windt, 16. Jelle Walstra (veehouder te Tjerkgaast, laatste voorzitter van waterschap "Tusken Mar en Klif")
 
 

 

laatste wijziging: 30 oktober 2011