1958 Lagere Landbouwschool te Balk
 
Landbouwschool
 
Landbouwschool
foto 264-001 beschikbaar gesteld door Sieffridus Bouma
 
1. Meine Dijkstra, Wijckel, 2. Bart van der Wey, Bakhuizen, 3. Piet Platje, Tacozijl, 4. Klaas Dijkstra, Warns, 5. meester Timmerman, 6. Douwe de Boer, Warns, 7. Roel Wildschut, Wijckel,
8. Minne de Boer, Woudsend, 9. Sipke Buma, Nijega, 10. Gerben Atsma, Oudega, 11. Sieffriedus Bouma, Warns, 12. Atze de Vries, Follega, 13. Pier Bremer, Tjerkgaast, 14. Johannes Sijtsma, Hemelum, 15. Piet Westra, Oudemirdum, 16. Kees Pruiksma, Ypecolsga, 17. Durk Veldman, Harich, 18. Eelke Klijnsma, Sloten niet Jan de Boer, Yndyk
19. Albert Laffra, Oudega, 20. Eling Koopmans, Harich, 21. Hendrik Brouwer, Sloten, 22. Jelle Hospes, Oudemirdum, 23. Johannes Agricola, Mirns, 24. Lyckele Kooopmans, Oudemirdum, 25. Johannes Stegenga, Wijckel, 26. Hendrik Spoelstra, Harich, .
27. Harmen de Jong, Warns, 28. Hendrik Solkema, Hemelum, 29. Wiebren de Vries, Sondel, 30. Wieberen de Jong, Harich
 
 

 

laatste wijziging: 6 juni 2014