april 1959 Lagere Landbouwschool te Balk
 
landbouwschool 1959
 
landbouwschool
foto 156-002 beschikbaar gesteld door Wopke Haantjes
 
1. meester Harmsen, 2. meester Timmerman, 3. Douwe de Vries (Ypecolsga), 4. Titte Trinks (Oudega), 5. Ynte van Goslinga (Woudsend), 6. Jan de Boer (Tjerkgaast), 7. Sjerp van de Brug (Warns?), 8. Rindert Martens (Rijs), 9. meester Hiemstra, 10. Fedde Breeuwsma (Wijckel),
11. Roelof van den Brug (Woudsend), 12. Douwe van de Bij (Oudemirdum), 13. Wopke Haantjes (Balk), 14. Klaas Dijkstra (Harich), 15. Hennie Boersma (Oudega), 16. Jan de Boer (Yndijk)
 
 

 

laatste wijziging: 14 december 2014