1966 examenklas Lagere Landbouwschool te Balk
 
landbouwschool
 
landbouwschool
foto 233-004 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
 
1. Haye Wind, 2. Folkert Bultsma, 3. meester Yntema, 4. Teun Bijl, 5. Abe Dijkstra, 6. Wigle Bergsma, 7. Gerrit Baukema, 8. Harm Bangma, 9. ?? Boon, 10. mevrouw Feenstra, 11. Wabe Albada, 12. meester de Vries, 13. meester van Es, 14. meester Hiemstra
15. Henk Spijker, 16. meester Timmerman, 17. Henk Smink, 18. Johannes Boonstra, 19. Gerrit Beukens, 20. Feike Geertsma
 
 

 

laatste wijziging: 9 januari 2013