Huishoudschool 1953
 
huishoudschool
 
huishoudschool
foto 536-011 archief CSG
de klas uit waarschijnlijk 1953
1. directrice juffrouw Bargeman , 2. Tjeerdje Haitjema, 3. juffrouw Wybrandy (Hindelopen), 4. mevrouw van der Werf - Groenhof, 5. Freerkje de Jong, 6. Tine Leffertstra,
7. Sjoerdje Haitjema, 8. Siepy Deinum, 9. Ankie Otter, 10. Fré de Jong, 11. Rinkje Haitjema,
12. Grietje Lootsma, 13. Arendje Breimer, 14. Janny Salverda
namen: met dank aan Freerkje Wildschut-de Jong (nr.5)
 

 

laatste wijziging: 12 juli 2014