Huishoudschool 1956
 
huishoudschool
 
huishoudschool
foto 536-014 archief CSG
De klas van 1956. De namen zijn aangevuld door Tjitske Atsma.
 
1. meester Klaver (Harich), 2. Attie van der Meer (Harich), 3. Tjitske Atsma (Oudega HON), 4. Jantje Albada (Harich), 5. Fokje Kuiper (Balk), 6. Grietje van der Wal (Wijckel), 7. Sietske op de Hoek (Nijemirdum), 8. Jetty Stegenga (Wijckel), 9. Hannie Langenkamp (Balk), 10. Riekie Wortman (Balk), 11. ?, 12. juffrouw Bargerman,
13. Trintje Hijlkema (Harich), 14. Regina Wiersma (Harich), 15. Lucie van der Veer (Balk), 16. Reina Piersma (Balk), 17. Klaske Schotanus (Wijckel)

 

 

laatste wijziging: 19 december 2014