MULO 1943-1944
klas 1
Mulo 1e klas
 
Mulo 1e klas
foto 114-001 beschikbaar gesteld door Willem Gerding
 
1. Klaas van der Meer, 2. Hetty de Jong, 3. leraar de Bruin, 4. Albert Buursma, 5. Jan Werkman, 6. leraar Koerselman, 7. Zus van der Zee, 8. Durkje Steenbeek (Balk), 9. leraar de Vries, 10. Jan Albada (Harich)
 
11. Hinke Bergsma, 12. Trineke van der Goot, 13. leraar de Haan; hoofd van de school, 14. Anneke de Vries, 15. Leo Rijnja, 16. Gerrit Kolhoff, 17. Benny Gijsen, 18. Willem Gerding Balk), 19. Meintje Grouwstra, 20. Jaap de Boer,
 
21. Eke Tromp, 22. Adriana van de Woestijne, 23. Klaske Beukens, 24. Jan de Graaf, 25. Sieb Meinsma, 26. Bertus van Dijk, 27. Tinco Nijdam, 28. Durk Gouma, 29. Piet Dijkstra (Sloten),
 
De leerlingen waren afkomstig uit Balk, Rijs, Harich, Sloten en Woudsend.
 

 

laatste wijziging: 1 februari 2016